ÇOK ile başlayan kelimeler

ÇOK ile başlayan veya başında ÇOK olan kelimeler 558 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ÇOK ile başlayan kelimeler

25 harfli

çok kısa dönem arz eğrisi, çok kutuplu sinir hücresi, çok tabakalı yassı epitel, çok yüksek dayançlı çelik, çok-değişkenli istatistik, çoklu belirleme katsayısı

24 harfli

çok büyük çapta tümleşme, çok değişkenli analizler, çok değişkenli fonksiyon, çok katlı Fourier serisi, çok kısa dalga kuşakları, çok şekilli, bol şekilli, çok vardiyalı çalıştırma, çok yanıtlı test maddesi, çok yöneticili kopyalama, çok-değişkenli çözümleme, çok-denklemli örnekbiçim, çok-kutuplu sinir gözesi, çokkatlı alışveriş özeği, çoklu belirtme katsayısı, çoklu doğrusal regresyon, çoklu doymamış yağ asidi, çoklu yeniden etkin olma, çokluk birinci şahıs eki, çoközekli gelişme kuramı, çokyapımlı çekirdeklenme

23 harfli

çok baharın otunu yemek, çok kafalı basım aygıtı, çok taraflı nükleer güç, çokdeğişirlilikli süreç, çokdeğişken çözümlemesi, çoklu epifiz displazisi, çoklu etken çözümlemesi, çoklu ortak doğrusallık, çoklu rejim STAR modeli, çoklu yüklemler mantığı, çokyönlü kişilik sayacı

22 harfli

çok değişkenli polinom, çok görüntülüklü işlem, çok naz âşık usandırır, çok üyeli, çok terimli, çok yanlı denkleştirme, çok-değişkenli dağılım, çokdeğerlikli alkoller, çokdeğişirlilikli 2SLS, çokdeğişirlilikli 3SLS, çokdeğişirlilikli hata, çoklu ilişki katsayısı, çoktürel tepkileşimlik

21 harfli

çok amaçlı seyir yeri, çok basık bozukluklar, çok değerli fonksiyon, çok taraflı diplomasi, çok terimli fonksiyon, çok yanlı netleştirme, çok-aşamalı örnekleme, çok-değişkenli beldem, çokbilmişlik taslamak, çokdişli mersinbalığı, çokdoğrusal fonksiyon, Çokharmonik fonksiyon, çoklu gama fonksiyonu, çoklu ölçünlü görüntü, çoktürellik yanlılığı

20 harfli

çok aşamalı mutasyon, çok basık dağılımlar, çok hücreli bitkiler, çok konakçılı asalak, çok küçük işletmeler, çok markalı strateji, çok merkezli yönetim, çok şiddetli fırtına, çok taraflı antlaşma, çok uluslu şirketler, çok yanlı görüşmeler, çok yüzeyli virüsler, çok-evreli örnekleme, çok-sıralı epitelyum, çokağırşaklı kavrama, çokaşamalı örnekleme, çokdankı, (çokdanki), çokdeğişirlikli ARCH, çokdoğrusal gönderim, çoklu çubuk çizeneği, çoklu dağıtım adresi, ...

19 harfli

çok alıcılı çevirim, çok bileşenli virüs, çok birimli düz kas, çok çiğitli çoğalım, çok değerli özellik, çok gözeli bitkiler, çok katlı fonksiyon, çok kısa dalga(lar), çok kopyalı plâzmit, çok merkezli sistem, çok tabakalı epitel, çok-doruklu dağılım, çok-etkenli tasarım, çok-katlı bölümleme, çokbağlantılı bölge, çokdeğerli gönderim, çokevreli örnekleme, çokgözeli hayvanlar, çokgözlü yumurtalık, çokirilikte dağılım, çokkatlı yaprak yay, ...

18 harfli

çok başlıklı atıcı, çok boyutlu düzlem, çok çeşitli mantık, çok değerli mantık, çok düzlem alıcısı, çok düzlemli işlem, çok kutuplu sistem, çok loplu plasenta, çok partili sistem, çok salonlu sinema, çok sistronlu mRNA, çok taraflı yardım, çok terimli eğilim, çok vitesli Avrupa, çok yanlı antlaşma, çok yanlı istemler, çok yanlı krediler, çok yüksek gerilim, çok-düzeyli ilişki, çokgenin kenarları, çokgözeli bitkiler, ...

17 harfli

çok ağır yükselme, çok alıcılı işlem, çok başlıklı füze, çok bireşimli dil, çok birimli bölüm, çok çiğitli artım, çok damırlanırlık, çok embriyonluiuk, çok embriyonluluk, çok katlı otopark, çok ölçünlü almaç, çok renkli çiklit, çok resimli işlem, çok saçaklı balık, çok saçaklıgiller, çok taraflı takas, çok terimli trend, çok uluslu devlet, çok yanlı ticaret, çok yazar (aygıt), çok yazarlı kitap, ...

16 harfli

çok ağır alçalma, çok amaçlı sahne, çok bebeneklilik, çok değer ilkesi, çok fazlı içyapı, çok filmli işlem, çok gruplu model, çok katlı ızgara, çok kısadalgalar, çok oluklu almaç, çok önk severlik, çok paralı kredi, çok tablalı pres, çok terimli eğri, çok ürünlü tarım, çok yıllık bitki, çok-evreli süreç, çokbireşimli dil, çokdeğerli işlev, Çokdoğrusal form, Çokgözlü tulumba, ...

15 harfli

çok amaçlı okul, çok bağlaçlılık, çok çeşitli dil, çok duyulu algı, çok hücreli bez, çok kullanıcılı, çok kültürlülük, çok merkezcilik, çok ön dişliler, çok parmaklılık, çok renk kuramı, çok spermalılık, çok telli kablo, çok tümsüklülük, çok uluslulaşma, çok vidalı pres, çokanlamlı soru, çokdeğişirlilik, çokdelikli meme, çokdüzeyli oluk, çokdüzlemli açı, ...

14 harfli

çok anlamlılık, çok bacaklılar, çok biçimlilik, çok çekirdekli, çok damırlanım, çok damızlanım, çok değerlikli, çok emciklilik, çok halkalılar, çok hücreliler, çok karaklılık, çok katlı elek, çok katlı seri, çok kılıklılık, çok kısa dalga, çok kısa dönem, çok kutupluluk, çok memeklilik, çok ortaklılık, çok partililik, çok salyalılık, ...

13 harfli

çok ayaklılar, çok ayaklılık, çok çenelilik, çok harflilik, çok iş düzeni, çok karılılık, çok kısa film, çok kocalılık, çok memelilik, çok muçoluluk, çok önk sevim, çok özürlüler, çok renklilik, çok ulusluluk, çok uzun film, çok yanlı hak, çok yollu ses, çok yüzlü açı, çok-gözeliler, çokanlamlılık, çokbacaklılar, ...

12 harfli

çok dişlilik, çok düğülcül, çok düzlemli, çok geçmeden, çok ince kum, çok kanlılık, çok kaynaklı, çok kıllılar, çok kıllılık, çok parmaklı, çok seslilik, çok söylemek, çok sözlülük, çok sütlülük, çok tuzlu su, çok uyelilik, çok yandaklı, çok yanlılık, çok yaşarlık, çok yönlülük, çok yüzlülük, ...

11 harfli

çok anlamlı, çok bacaklı, çok biçimli, çok çevirim, çok çiğitli, çok eşlilik, çok görevli, çok hücreli, çok kılıklı, çok lobüllü, çok ortaklı, çok partili, çok susalık, çok tanrıcı, çok taraflı, çok terimli, çok terleme, çok-azalıcı, çokaştırmak, çokbasıklık, çokdilbilir, ...

10 harfli

çok çeneli, çok gözeli, çok işemli, çok karılı, çok saf su, çok uluslu, çok uyaklı, çok yıllık, çokalaşmak, çokanlamlı, Çokçapınar, çokda azın, çokdoğuşlu, çokeşlilik, çokgenleme, çoklarınca, çoklu alel, çoklu zekâ, çokluk eki, çoktanbeli, çoktanrıcı, ...

9 harfli

çok bilür, çok çeker, çok demir, çok doyum, çok fazlı, çok gizli, çok loplu, çok önklü, çok sesli, çok sözlü, çok şükür, çok yanlı, çok yönlü, çok yüzlü, çokaltmak, çokartmak, çokbilmiş, çokcukluk, çokçalası, çokevreli, çokgözeli, ...

8 harfli

çok besi, çok çatı, çok eşli, çok işem, çok sert, çok şey!, çok uyak, çok-azel, çokalıcı, çokarmağ, çokarmak, çokartma, çokaşmag, çokaşmak, çokatmak, çokcalık, çokcılın, çokculam, çokçalam, çokçalık, çokçuluk, ...

7 harfli

çok ara, çok çok, çok gör, Çokaklı, çokalak, çokalca, çokalık, çokamaç, çokanak, çokcala, çokcalı, çokcana, çokcıla, çokçala, çokçoğu, çokdayı, çokelek, çokelik, çokkala, çoklama, çokları, ...

6 harfli

çokala, çokalı, çokdan, çokday, çokgal, çokgen, çokkak, Çokköy, çokluğ, çokluk, çokmak, Çokman, çokmar, çokmek, çokrak, Çokran, çoksun, çoktan

5 harfli

çokak, çokal, çokam, çokan, Çokar, çokay, çokça, çokçu, çokek, çokel, Çoker, çokla, çoklu, çokoy, çokum, çokuş

4 harfli

çoka, çoku

3 harfli

çok

Kelime Ara