ÇI ile başlayan kelimeler

ÇI ile başlayan veya başında ÇI olan kelimeler 1503 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÇI ile başlayan kelimeler

25 harfli

çıngıraklı deve kaybolmaz, çırgıt, (cırgıt, çırkıdı)

24 harfli

çıkarım ürünleri sanayii, çıktı esneklik katsayısı

23 harfli

çıbanın başını koparmak, çıkış denetim çizelgesi, çıkış-varış çözümlemesi, çıkmadık canda umut var

22 harfli

çığşaşmak, (çiğşeşmek), çıkarma vinci makarası, çıngıraklı yılangiller, çırpınma önleyici ilaç

21 harfli

çıkarım kuralı örneği, çıkarımsal istatistik, çıkmaz vâdi, kör vâdi, çıngıraklıyılangiller

20 harfli

çıkarılmamış sermaye, çıkarımcı sayımbilim, çıkarsama yenileşimi, çıñramak, (çiñremek), çıtır çıtır konuşmak, çıtırtılı harharalar

19 harfli

çığ oluğu, çığ yolu, çığır açan bulgular, çıkan-kalınbağırsak, çıkarılabilir ortam, çıkarımsal yapılama, çıkarma yapımcılığı, çıkış düğüm noktası, çıkmak (veya olmak), çıplak sazan balığı, çırım çırım çîrtmah, çırpıp çırpıp atmak

18 harfli

çıkanın yükselteci, çıkarılmış sermaye, çıkarım basıölçeri, çıkarma yüksekliği, çıkışçı yardımcısı, çılkava, (çalkafa), çınarımsı akçaağaç, çıñırtı, (çiñirti), çınlanım genişliği, çıñrağu, (çıñrağı), çıtalı birleştirme, çızdığının çızdığı

17 harfli

çığış çığış etmek, çıkarım kalıpları, çıkış kısıntıları, çıkmazçıl dönenti, çıktı dönüştüreci, çınar ağacıgiller, çınlanım soğurumu, çıplak sümüklüler, çıplak tohumlular, çırpıştırma resim, çıtayı yükseltmek, çıtır çıtır etmek

16 harfli

çığ gibi büyümek, çıkakta yanıltma, çıkarım maliyeti, çıkarların uyumu, çıkarma harekâtı, çıkarma kuruluşu, çıkarma makinesi, çıkık tuluncuklu, çıkıntılar arası, çıkıntılık etmek, çıkış bildirgesi, çıkma durumu eki, çıkrıkçın ördeği, çılgınlaşabilmek, çımara, (çumara), çın çın inletmek, çıngıllı yürüyüş, çıngırağı çekmek, çıngıraklı yılan, çınlanım çevrimi, çınlanım ışınımı, ...

15 harfli

çığırı kapatmak, çıkaklar yasası, çıkar çatışması, çıkarım kazancı, çıkarıma yordam, çıkarına bakmak, çıkarını tepmek, çıkarma birliği, çıkarma işareti, çıkarma vergisi, çıkarma yordamı, çıkarmalı basım, çıkarmalı işlem, çıkartılabilmek, çıkıntı noktası, çıkış görüşmesi, çıkış tabancası, çıkış topluluğu, çıkış yargıcısı, çıkıştırabilmek, çıkmalı ikileme, ...

14 harfli

çıban ağırşağı, çıbık kızdırma, çıfıtlık etmek, çığızlık etmek, çığlık çığlığa, çığnağa gitmek, çıırı yitirmek, çıkar bunalımı, çıkar gözetmek, çıkar grupları, çıkar ilişkisi, çıkarılabilmek, çıkarılıvermek, çıkarım düzeni, çıkarım fiyatı, çıkarım kalıbı, çıkarım kuralı, çıkarım sonucu, çıkarım tekeli, çıkarma gemisi, çıkarma halatı, ...

13 harfli

çıban balçığı, çıban işlemek, çıfıt çarşısı, çığırı yarmak, çığnam çığnam, çıkarılabilme, çıkarılıverme, çıkarım hacmi, çıkarım primi, çıkarseverlik, çıkartabilmek, çıkartıvermek, çıkartmabaskı, çıkık beyinli, çıkıntı sahne, çıkış belgesi, çıkış bölmesi, çıkış çizgisi, çıkış dosyası, çıkış etmemek, çıkış gümrüğü, ...

12 harfli

çıbık kemiği, çıbuk çalmak, çıgırttırmak, çığıl toprak, çığın aracıl, çığırabilmek, çığırtkanlık, çığrışturmak, çıkaç değeri, çıkaç ölçevi, çıkak imleri, çıkar kümesi, çıkarabilmek, çıkarayazmak, çıkarınılmak, çıkarıvermek, çıkarma botu, çıkarma katı, çıkarma yeri, çıkartabilme, çıkartıverme, ...

11 harfli

çıbak çıbak, çıbanlaşmak, çıbar atmak, çıbık konur, çığa balığı, çığdıklamak, çığıl çığıl, çığır açmak, çığırabilme, çığırdeşmek, çığırtmalık, çığış çığış, çığıtlanmak, çığlı kirpi, çığşırılmak, çıkaç öğesi, çıkan aorta, çıkan kolon, çıkar budak, çıkarabilme, çıkarayazma, ...

10 harfli

çıba çoluk, çıbanlaşma, çıbıklatma, çıbuk börk, çığ aygıtı, çığ düşmek, çığalanmak, çığılatmak, çığındırık, çığırdamak, çığırışmak, çığırtmacı, çığışlamak, çığmalamak, çıhınlamah, çıhınlamak, çıkabilmek, çıkagelmek, çıkagörmek, çıkarbudak, çıkarcılık, ...

9 harfli

çıban özü, çıbanbaşı, çıbartmak, çıbığaltı, çıbılecik, çığalanma, çığdarmak, çığdırmak, çığılamak, çığırımak, çığırtgan, çığırtkan, çığırtmaç, çığırtmak, çığıştağı, çığrılmak, çığrınmak, çığrışmak, çığşağulu, çığşatmak, çığşıtmak, ...

8 harfli

Çıbanköy, çıbarmag, çıbarmak, çıbı işi, çıbıllık, çıblamak, çıçartma, çıçırgan, çıfınlık, çıfıtlık, çıgırmak, çığ yolu, çığarmak, çığıllık, çığıltma, çığırdık, çığırdım, çığırgan, çığırmah, çığırmak, çığırnık, ...

7 harfli

çıbanlı, çıbbana, çıbıkçı, çıbıklı, çıbışga, çıdamal, çıdamlı, çıdılgı, çıdırlı, çıgıtlı, çığacık, çığılıh, çığıltı, çığırış, Çığırlı, çığırma, çığırtı, çığışık, çığıştı, çığlama, Çığlıca, ...

6 harfli

çıbban, çıçğan, çıdağı, çıglıg, çığçığ, çığdaç, çığgın, çığırı, çığırt, çığlan, çığlık, çığmah, çığmak, Çığmış, çığnah, çığnak, çığnek, çığnık, çığrak, çığrıh, çığsak, ...

5 harfli

çıban, çıbıh, çıbık, çıbıl, çıbın, çıbır, çıcık, çıçuk, çıdak, Çıdal, çıdam, çıdar, çıdik, çıfın, çıfıt, çıgay, çıgır, çığal, çığıl, çığım, çığın, ...

4 harfli

çıba, çıbı, Çıda, çığa, çığı, çığu, çıhı, çıka, çıkı, çılh, çılk, çılm, çıma, çına, çını, çıpa, çıpı, çıra, çırı, çırk, çırt, ...

3 harfli

çıg, çığ, çıh, çık, çıl, çın, çır, çıt, çıv, çıy

2 harfli

çı

Kelime Ara