ÇEKİ ile başlayan kelimeler

ÇEKİ ile başlayan veya başında ÇEKİ olan kelimeler 340 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

çeki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. çeki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÇEKİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

çekimin isimsel şekilleri, çekimli üreteçli ateşleme, çekirdek bağlama enerjisi, çekirdekler arası uzaklık, çekirdeksel tepkileşimler, çekirdeksel tepkileşimlik, çekişilmeyince pekişilmez

24 harfli

çekimli eylemden ikileme, çekirdekçik benzeri yapı

23 harfli

çekirdek bağlama erkesi

22 harfli

çekiç-başlı uçar-köpek, çekirdeğin özdeğerleri, çekirdek ilmik nesnesi, çekirdek süreç nesnesi, çekirdeksel erkil erke, çekirdeksel parçalanım, çekirdeksel topaklanım

21 harfli

çekiç başlı uçarköpek, çekiç başlı-uçarköpek, çekinlerarası uzaklık, çekirdek parçalanması, çekirdek pleomorfizmi, çekirdeksel kuvvetler, çekirdeksel ucaylanım

20 harfli

çekik durum, çekilme, çekim kromatografisi, çekip koparma kırığı, çekirdek açık önerme, çekirdek eşitsizliği, çekirdeksel kaynaşım

19 harfli

çekirdek fonksiyonu, çekirdek kaynaşması, çekirdek tahmincisi, çekirdeksel bölünüm, çekirdeksel denklem, çekirdeksel dönüşüm, çekirdeksel eksicik, çekirdeksel eşizler, çekirdekten yetişme

18 harfli

çekiç balığıgiller, çekiç-balığıgiller, çekim alanı kuramı, çekim değişkenliği, çekincemede kalmak, çekincik yoğunluğu, çekingen davranmak, çekingenleşebilmek, çekirdek bölünmesi, çekirdek büzüşmesi, çekirdek enflasyon, çekirdek paketleme, çekirdek parçacığı, çekirdek tepkimesi, çekirdeklenme hızı, çekirdeksel asıltı, çekirdeksel öğecik, çekirdeksel yıldız, çekirge kuşugiller

17 harfli

çekiç başlıgiller, çekiçletilebilmek, çekilme davranışı, çekingenleşebilme, çekingenleştirmek, çekirdek (bellek), çekirdek ışınları, çekirdek lâminası, çekirdek plasması, çekirdek plâzması, çekirdeksel fırıl, çekirdeksel fırın, çekirdeksel yakıt, çekirge kamışçını, çekiş ayar kapağı, çekiver kuyruğunu

16 harfli

çekici ırakgörür, çekiçletilebilme, çekiçli değirmen, çekilme akıntısı, çekim orunlaması, çekimli çevirgeç, çekimli güçölçer, çekin kaynaşması, çekingenleştirme, çekinip çükünmek, çekinsel tepkime, çekirdek bilgisi, çekirdek erimesi, çekirdek fizyonu, çekirdek kimyası, çekirdeksel erke, çekirdeksel sayı, çekirdeksel yapı, çekirdeksiz üzüm, çekirge ötleğeni, çekişmesiz yargı

15 harfli

çekiç-başgiller, çekiçlenebilmek, çekiçletebilmek, çekiçleyebilmek, çekim örnekliği, çekimle ayrılım, çekimlenebilmek, çekimleyebilmek, çekimli kelime:, çekimsel oluşum, çekince uyarısı, çekinceli durum, çekinsel tepkir, çekirdek ekşiti, çekirdek erkesi, çekirdek fiziği, çekirdek kabuğu, çekirdek kılıfı, çekirdek önerme, çekirdek özsuyu, çekirdek sıvısı, ...

14 harfli

çekîm almaşımı, çeki taşı gibi, çekiciş alımlı, çekiç makinesi, çekiçlenebilme, çekiçletebilme, çekiçleyebilme, çekiçli kırıcı, çekidek armudu, çekilir ileteç, çekilmiş yapıt, çekim hipotezi, çekim uzunluğu, çekimlenebilme, çekimleyebilme, çekimli süzgeç, çekimli üreteç, çekimser olmak, çekince işlevi, çekince koymak, çekingen çocuk, ...

13 harfli

çekiç tokmağı, çekiçletilmek, çekilme şartı, çekim tahtası, çekimli eylem, çekimsiz fiil, çekin kopması, çekingenleşme, çekirdek aile, Çekirdek çapı, çekirdek kipi, çekirdek poru, çekirdek suyu, çekirdek zarı, çekirdekçilik, çekirdeklenme, çekirdekleşme, çekiştirilmek, çekiye gelmek, çekiye gelmez, çekinsel erke

12 harfli

çeki listesi, çeki tahtası, çekiç balığı, çekiç kemiği, çekiç tutağı, çekiçletilme, çekilebilmek, çekilivermek, çekim ölçeği, çekim örneği, çekim sabiti, çekim sayısı, çekimli fiil, çekin dönüsü, çekinebilmek, çekip gitmek, çekip vurmak, çekirdek özü, çekirge kuşu, çekirge suyu, çekirke taşı, ...

11 harfli

çeki kayışı, çekiç boynu, çekiçbalığı, çekiçlenmek, çekiçletmek, çekik gözlü, çekilebilme, çekiliverme, çekilmezlik, çekim özeği, çekim-ayrım, çekimlenmek, çekimsenmek, çekimser oy, çekimserlik, çekimsizlik, çekindirmek, çekinebilme, çekingenlik, çekip almak, çekirdekçik, ...

10 harfli

çekiç atma, Çekiç başı, çekiç sapı, çekiçlemek, çekiçlenme, çekiçletme, çekilenmek, çekim gücü, çekimlemek, çekimlenme, çekimleyiş, çekimli ad, çekimölçer, çekimölçme, çekimsenme, çekimserce, çekincesiz, çekindirik, çekindirme, çekingence, çekiniklik, ...

9 harfli

çeki güre, çeki taşı, çekicilik, Çekiç Güç, çekiçhane, çekiçleme, çekidüzen, çekik göz, çekim atı, çekim eki, çekimleme, çekinceli, çekinceme, çekinilme, çekişikli, çekişilme, çekişmeli, çekiverme

8 harfli

çekirdek, Çekiçler, çekik su, çekiklik, çekildek, çekilgen, çekilmek, çekimcil, çekimser, çekimsiz, çekincek, çekincik, çekingen, çekinmek, çekinsel, çekirdek, çekişgen, çekişken, çekişmek, çekişler

7 harfli

çekicek, çekiçge, çekidek, çekidik, çekiipi, çekikçe, çekikge, çekilek, çekilen, çekiliş, çekilme, çekimci, çekimli, çekince, çekinge, çekinği, çekinik, çekinim, çekiniş, çekinme, çekinti, ...

6 harfli

çekici, çekili, çekire

5 harfli

çekiç, çekik, çekin, çekiş, çekit

4 harfli

çeki

Kelime Ara