ÖD ile başlayan kelimeler

ÖD ile başlayan veya başında ÖD olan kelimeler 318 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öd aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öd anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÖD ile başlayan kelimeler

25 harfli

ödeme yetenekli borçlanma, ödemeler bilânçosu eğrisi, ödev bilmek (veya saymak), ödünç verme kayıt yöntemi

24 harfli

ödeme ve alma bildirgesi, ödeneklik yargı denetimi, ödünç verilebilir fonlar

23 harfli

ödenebilir borç belgiti, ödü bödeleğine karışmak, ödüllü yarışma duyurusu

22 harfli

ödemeler dengesi açığı, ödenek ayırma prensibi, ödevce yetkin tamdurum, ödünlü tarife oranları

21 harfli

ödeme buyruğu mektubu, ödemenin durdurulması, ödeneklik görüşmeleri, ödenmesi gereken para, ödeyebilirlik aralığı

20 harfli

ödeme gücü yaklaşımı, ödeme yeteneksizliği, ödemeyi kabul etmeme, ödenek ayırma ilkesi, ödenemez pay belgiti, ödenmeyen kesenekler, ödenmiş taşıt gideri, ödünç verme ayırcası

19 harfli

ödek süresi uzatımı, ödenmiş gemi kirası, ödenmiş pay belgiti, ödeyebilirlik oranı, ödsel yelsili kezik, ödü bokuna karışmak, ödünç verme yöntemi

18 harfli

ödek alanı çizgisi, ödek indirim oranı, ödemeler bilânçosu, ödemenin kesilmesi, ödemeyi geciktirme, ödenebilir borçlar, ödenecek belgitler, ödenekliğin biçimi, ödünç verme işlemi, ödünleyici özellik, ödünlü vergi oranı

17 harfli

ödamonik erdemler, ödeme gücü ilkesi, ödeneklik birliği, ödenmemiş sermaye, ödev dağıtıcılığı, ödüllendirebilmek

16 harfli

öd olumsal işlev, ödeği kabul eden, ödeme belgitleri, ödeme güçsüzlüğü, ödeme kabiliyeti, ödemeler dengesi, ödemeli gönderme, ödenekli tiyatro, ödeneklik süresi, ödenili pazarlık, ödenmeme uyarısı, ödenmemiş anamal, ödev değillemesi, ödevsel yönetici, ödüllendirebilme, ödünç sözleşmesi, ödünleme sinirce, ödünleyici tepke

15 harfli

öd kanalcıkları, ödemden kaçınma, ödeme anlaşması, Ödeme bildiriği, ödeme bildirimi, ödeme gücü olan, ödeme kolaylığı, ödeme koşulları, ödeme yüklenimi, ödemede gecikme, ödenek sayışımı, ödenek yazılığı, ödeneklik açığı, ödeneklik hakkı, ödeneklik onayı, ödenemeyen borç, ödenili indirim, ödenmiş sermaye, ödev yöneticisi, ödevlendirilmek, ödüllendirilmek, ...

14 harfli

ödem hastalığı, ödeme araçları, ödeme sayışımı, ödeme yeteneği, ödemesiz dönem, ödemeyi uzatma, ödenek belgesi, ödeneklik yılı, ödenmemiş ürem, ödenmiş anamal, ödeşim, ödeşme, ödevlendirilme, ödevsel önerme, ödüllendiriliş, ödüllendirilme, ödün çizelgesi, ödünç ~ alıntı, ödünç ayırcası, ödünlü türetme, ödünü sıdırmak

13 harfli

ödeme belgesi, ödeme buyruğu, ödeme çağrısı, ödeme dengesi, ödeme uyarısı, ödemeye koyma, ödence davası, ödenek istemi, ödenili satış, ödenmemiş kâr, ödev bilimsel, ödevlendirmek, ödevsel sonuç, ödeyebilirlik, ödüllendirmek, ödünç sermaye, ödünç yayılım

12 harfli

öd sıdurtmak, ödçül ütürük, ödeği kopmak, ödeme dizeyi, ödeme istemi, ödeme kurumu, ödeme süresi, ödeme tarihi, ödemeli alım, ödeneksizlik, ödenili alış, ödenili eder, ödeşli olmak, ödev azalımı, ödev mantığı, ödevlendirme, Ödevlik edim, ödeye tutmak, ödü çatlamak, ödü yarılmak, ödül matrisi, ...

11 harfli

öd bozulumu, öd karaşını, öd pigmenti, ödek kabulü, ödeme ajanı, ödeme kartı, ödeme öneli, ödeme riski, ödenek yılı, ödetebilmek, ödev bilimi, ödeyebilmek, ödeyemezlik, ödeyivermek, ödül vermek, ödün vermek, ödünç almak, Ödünç veren, ödünç verme, ödünçlenmek, ödünçlerine, ...

10 harfli

öd tuzları, ödek alanı, ödeme emri, ödeme gücü, ödeme günü, ödeme sözü, ödeme yeri, ödenebilir, ödeş olmak, ödeştirmek, ödetebilme, ödettirmek, ödev etiği, ödeyebilme, ödeyiverme, ödü sıdmak, ödü sınmak, ödü sıtmak, ödük etmek, ödül almak, ödüllenmek, ...

9 harfli

öd kanalı, öd kesesi, öd kızılı, öd sarısı, öd yeşili, ödemezlik, ödeneklik, ödeneksiz, ödeştirme, ödetilmek, ödettirme, ödevbilim, ödüklemek, ödüncülük, ödünçleme, ödünlemek, ödünlülük, ödünsüzce, ödütlemek, ödyometre

8 harfli

öd ağacı, öd olumu, ödalacak, ödemelik, Ödemişli, ödenekli, ödenmeme, ödetilme, ödetimci, ödeyemez, ödleklik, ödsüzlük, ödü ağca, ödüçleme, ödünleme, ödürtmek

7 harfli

öd olum, öd suyu, öd tuzu, ödemeli, ödenili, ödenmek, ödenmiş, ödeşmek, ödeşüyh, ödetici, ödetmek, ödevcil, ödevler, ödlekçe, ödlengi, ödlenim, ödleski, ödükmek, ödüncce, ödünççü, ödünsüz, ...

6 harfli

öddeyh, ödebik, ödekci, ödekli, ödeklü, ödelek, ödemek, Ödemiş, ödemli, ödence, ödenek, ödeniş, ödenme, ödenti, ödeşme, ödetme, ödevli, ödeyen, ödgönç, ödlesi, ödüllü, ...

5 harfli

ÖD100, öddek, ödeme, ödgel, ödgüç, ödlek, ödsek, ödsel, ödsüs, ödünç

4 harfli

ÖD50, ödde, ödek, ödem, öden, ödeş, ödev, ödlü, ödüç, ödük, ödül, ödün, ödüş

3 harfli

ödü

2 harfli

öd

Kelime Ara