ÖN ile başlayan kelimeler

ÖN ile başlayan veya başında ÖN olan kelimeler 967 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ÖN ile başlayan kelimeler

25 harfli

önceki sürümlü bilgisayar, öncelik sıralaması modeli, öndeyinin standart hatası

24 harfli

ön ayak parmak kemikleri, ön işlevsel mide stenozu, öncelik hakkının düşmesi, öncelikli eder çizelgesi, öncül yoğunluk elde etme, önerme eklemleri mantığı, önermesel olmayan mantık, öngörü hata ayrıştırması, önsel beklenti çıkartımı

23 harfli

ön ayak bilek kemikleri, ön ayak tarak kemikleri, ön mezenterik atardamar, ön seste ünsüz türemesi, öncü terim yaklaşıklığı, öncülsüz çıkarım kuralı, öngörü hata değişirliği, önsel hiperparametreler, önünde ardında gidilmez, önüne arkasına bakmadan, önünü ardını düşünmemek

22 harfli

ön seste ünlü türemesi, önce ve sonra ölçümler, önce-düzenli dizinleme, öncelik hakkı piyasası, öncelikli borç belgiti, öncesizlik-sonrasızlık, öngörü değerlendirmesi, önleme arancı (dilemi), önsel belirginleştirme

21 harfli

ön beynin çift olması, önbelleğe yerleştirme, önce can, sonra canan, önceden kurulmuş uyum, önceden müziklendirme, öncekileri destekleme, öncelikli pay belgiti, önden aşılmalı terazi, öñdüñrek, (öñdünürek), önemlilik örneklemesi, önemsiz olmanın önemi, önkestirilen değişken, önkestirimsel ayrışım, önsel model olasılığı, önsel yatın çevrilimi, önsel yatın devrilimi, önsınamalı tahmincisi, önüne bir kemik atmak

20 harfli

ön ayaklı kertenkele, ön-ayaklı kertenkele, öncül kuramsal ölçüt, öñdünki, (öñdünkisi), öneğülük, (öneğilik), önelsiz buyurum kipi, önemlilik fonksiyonu, öngörü fonksiyonları, önsıralama bağıntısı, öntoplamsal kategori, öñürdeki, (öñürdüki)

19 harfli

ön - yukarıda tutuş, ön izleme penceresi, ön mide hareketleri, önbellek yöneticisi, önceden belirlenmiş, önceden seslendirme, önceden sözlendirme, öncelik hakkı iyesi, önden solungaçlılar, önden-solungaçlılar, öndeyisel çıkarsama, önek yazılış biçimi, önekli normal biçim, önezesizlik benzeri, önezesizlik tepkisi, önkeştiren değişken, önsahne ışıldakları, önyanma odalı motor

18 harfli

ön bacak topallığı, ön denetim listesi, ön işlevsel stenoz, ön komşu derinliği, öñ soñ, (öñ soñra), önbellekteki kopya, önceleme-sonralama, önceleyen değişken, öncelik (oynatımı), öncelikli alacaklı, önden çekilen ödek, öndenetleme kurulu, öndeyi çözümlemesi, öndeyi değişirliği, öndeyilen değişken, öndeyisel p değeri, öne çevirgen (kas), önekli yasal biçim, öneli buyurum kipi, önemlilik sınaması, önermenin olumsuzu, ...

17 harfli

ön bellek tamponu, ön kol atardamarı, ön komşusuz düzen, ön odaklamalı dip, ön oluşum teorisi, öncel yarma koyak, öndeleme ağırlığı, öndeleme değişimi, öndeyici değişken, öne atılım duruşu, öne dalan dilinim, önermeler mantığı, önezesizlik ağısı, öngörü aralıkları, önk seçim güçlüğü, önsahne lambaları, önsavlar sınaması, önsel bahis oranı, önyargılı kişilik

16 harfli

ön buzul taşları, ön damaksıllaşma, ön durak gelişme, ön Hilbert uzayı, ön komşulu düzen, ön ses ünsüzleri, ön sınama sorunu, ön statü belgesi, ön tampon bellek, ön uç uygulaması, ön-aşağıda tutuş, ön-Hilbert uzayı, önceden dışsatım, öncelikli kazanç, öncesiz sonrasız, öncül kılıklanım, öncülsüz çıkarım, önden aydınlatma, öndeyi yoğunluğu, öneğülük eylemek, önemli hizmetler, ...

15 harfli

ön avurt ünsüzü, ön bacak kemeri, ön damak ünsüzü, ön meme lopları, ön ses türemesi, ön teker ekseni, önceden dışalım, önceden ihracat, önceden ithalat, öncel belirleme, öncelik fiileri, öncül çözümleme, öncül düzenleme, öncüller kümesi, öndeyi dağılımı, öndeyi sınaması, öndeyici yordam, önemlilik testi, önemsiz ? alanı, önerili satımca, önerili sayışım, ...

14 harfli

ön beze yalımı, ön ev kanarımı, ön ses düşmesi, Ön Uyanış Çağı, önatım lambası, önavurt ünsüzü, önbelleğe alma, önceleme filmi, öncelik düzeyi, öncelik süresi, öncelik yasası, öncül olasılık, öncül önermesi, öndamak ünsüzü, önde oyuldular, önde-oyuklular, önden gösterim, öndenlik hakkı, öndeyi aralığı, öndeyisel risk, öndül keseklem, ...

13 harfli

ön alım hakkı, ön bileştirme, ön çarpık kas, ön kol kemiği, ön soruşturma, ön tanımlamak, ön yararlanma, ön-alım hakkı, önceden bilme, önceden görüş, önceden satış, öncelik hakkı, öncelikli pay, öncü gösterge, öncü sineması, öncülük etmek, öndelik açısı, önden çekişli, öndeyi hatası, öndeyi ölçütü, öndül-apışçıl, ...

12 harfli

ön anestezik, ön beldekçil, ön denetleme, ön kıyık kas, ön verev kas, ön yükselteç, ön-arındırma, önalım hakkı, önce dinleme, önceki sayfa, önceki yargı, öncü tiyatro, öncül varlık, öndelik kolu, önden imikli, öndül koymak, öndül saptam, öne getirmek, öne kaydırma, öneği katılı, önelIi satış, ...

11 harfli

ön anestezi, ön bağırsak, ön çiğitçik, ön dışkapak, ön ev irini, öñ geçenler, ön gösterim, ön günlemeç, ön hekimlik, ön inceleme, ön lambalar, ön ödemesiz, ön sayrılık, ön sözleşme, ön stafilom, ön urcuklar, önalıştırma, önbuzultaşı, önceçorbası, öncel düzen, öncel tutum, ...

10 harfli

ön belirti, ön bezecil, ön bilânço, ön çalışma, ön denetim, ön derleme, ön gerilim, ön gösteri, ön hipofiz, ön işlemci, ön kalıtçı, ön karışım, ön kesinti, ön kılavuz, ön kuluçka, ön mideler, ön oynayış, ön ödemeli, ön öğütken, ön sayışım, ön sevişme, ...

9 harfli

ön açınık, ön barsak, ön beldek, ön darlık, ön dirsek, öñ gelmek, öñ gidici, ön izleme, ön kasmık, ön lisans, ön özenek, ön seçici, ön seslik, ön sineşi, ön tarama, ön taslak, ön vermek, ön yaylak, ön yerler, ön yontuk, önayrışım, ...

8 harfli

ön ameli, ön avurt, ön beyin, ön bilgi, ön bilim, ön boğum, ön damak, ön deyiş, ön dişli, ön doğru, ön eleme, ön fener, ön göğüs, ön hekim, ön işlem, ön kabul, ön kayıt, ön koşul, ön müzik, ön ödeme, ön proje, ...

7 harfli

ön ağız, ön akid, ön alım, ön arış, ön ayak, ön beze, ön büro, ön deyi, ön etki, ön içki, ön kıyı, ön küme, ön oluş, ön oyun, ön şart, ön tıkı, ön uyum, ön ünlü, ön ürün, ön yete, Ön-Asya, ...

6 harfli

ön açı, ön avı, ön gol, ön göp, ön gün, ön kol, ön kök, ön köp, ön lop, ön oda, öñ saç, ön ses, ön söz, ön-kök, ön-lop, ön-oda, önalan, önalgı, önayak, önbesi, önbeze, ...

5 harfli

ön ad, ön ek, ön uç, önağı, önbel, önceg, öncek, öncel, öncül, öncüt, önçim, öndaş, öndeç, öndel, öndem, önden, önder, öndeş, öndin, öndüç, öndül, ...

4 harfli

önaa, Önad, Önal, Önay, önce, öncü, önde, öneç, önek, önel, önem, önen, öner, Öneş, öney, önez, önge, öngü, önğe, önik, Öniz, ...

3 harfli

öna, öne, önk, önü

2 harfli

öñ

Kelime Ara