ÖZ ile başlayan kelimeler

ÖZ ile başlayan veya başında ÖZ olan kelimeler 1588 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÖZ ile başlayan kelimeler

25 harfli

özdeciklerarası kuvvetler, özdevimli sıklık denetimi, özdevinimli biçimlendirme, özdevinimli ölçeklendirme, özdevinimli veri ipuçları, özdevinimli yapılandırmak, özek kayması (kaydırması), özel çekme hakları sepeti, özel düğüme geçiş damgası, özne-yüklem önerme kalıbı, özsermayenin kazanma gücü

24 harfli

özbağlanımsal örnekbiçim, özdeşleştirilmiş denklem, özdevinimli askıya almak, özdevinimli pozlandırmak, özdevinimli vekil betiği, özdevinimli yerleştirmek, özek açısı, merkez açısı, özellenikçil ötürülükler, özgüsel basınç artıklığı, özgüsel duyumg?;di?lemgi, özgüsel kan suyuk emlemi, özgüsel önezelik tepkisi, özünsel basınç artıklığı, özetçe uzmanı, öz uzmanı

23 harfli

öz-eşlenik Latin dördül, özdeksel olmayan mallar, özdeş ve bağımsız süreç, özdevinimli geri sarmak, özdevinimli güncellemek, özdevinimli pozlandırma, özdevinimli veri koruma, özdönüştürücü karartıcı, özekteş bölgeler kuramı, özel izin alanın yükümü, özel oyun denetleyicisi, özel öğretim yöntemleri, özel sınır fiyatlı emir, özel tarama çözünürlüğü, özgün asit baz katalizi, özgüsel kan ergirten öz, özgüsel salman yamalama, öznitelik soyutlayıcısı, özrü kabahatinden büyük, özseverci benlik ülküsü

22 harfli

özdeşleştirme problemi, özdevinimli arşivlemek, özdevinimli iliştirmek, özdevinimli yanıtlamak, özel amaçlı bilgisayar, özel kilitlenmiş dosya, özel öğretim kurumları, özel sınıflama yöntemi, özgesel akyuvar emlemi, özgün görüntü negatifi, özgün televizyon oyunu, özgürlük ve zorunluluk, özgüsel akyuvar emlemi, özgüsel aşılama emlemi, özgüsel damınık emlemi, özgüsel salman aşılama, özofagus divertikülümü, özsel tincik karşılamı

21 harfli

özdevimli bilgi işlem, özdevinimli ayarlamak, özdevinimli bekletmek, özdevinimli düzeltmek, özdevinimli karartmak, özdevinimli kaydetmek, özdevinimli metin adı, özdevinimli sıralamak, özekkaçlı düzenleyici, özeksel güven aralığı, özeksel yerler kuramı, özel anahtar parolası, özel anıklık testleri, özel bütçeli idareler, özel eğitim denetmeni, özel eğitim öğretmeni, özel farmasötik biçim, özel finans kurumları, özel gümrük rejimleri, özel ilksavlar kümesi, özel izin anlaşmaları, ...

20 harfli

öz kedi balığıgiller, öz-kedi-balığıgiller, özdecik-gram ağırlık, özdek korunum yasası, özdekçi bilgi kuramı, özdeksel pay belgiti, özdeşleştirme koşulu, özdeşleştirme sorunu, özdevingen zamanlama, özdevinimli bağlantı, özdevinimli beslemek, özdevinimli çağırmak, özdevinimli gizlemek, özdevinimli karartma, özdevinimli kaydırma, özdevinimli odaklama, özdevinimli (olarak), özek damar genelcesi, özek soğuması eğrisi, özel bölme sorumlusu, özel deniz dokuncası, ...

19 harfli

özbağlanımsal süreç, özdeciksel dolancal, özdeğerler problemi, özdensel soluganlık, özdeş öğeler kuramı, özdevinimli ayarlar, özdevinimli başlama, özdevinimli besleme, özdevinimli biçimde, özdevinimli düzenek, özeksel kataloglama, özel ekonomik bölge, özel iktisadi bölge, özel işleme belgesi, özel kesim yatırımı, özel sayışım dönemi, özel sektör tahvili, özel servet vergisi, özel toplama kuralı, özel yetenek ölçeri, özelcil ötürülükler, ...

18 harfli

öz hizmet makinesi, öz olmayan bileşen, özdek sayışmanlığı, özdeksel halkbilim, özdeş uzambiçimler, özdeşleme ilingesi, özdeşleştirebilmek, özdeşlik felsefesi, özdeşlik gönderimi, özdevingen aktarma, özdevinimli boşluk, özdevinimli ilinti, özdevinimli netlik, özdevinimli seçili, özdevinimli seçmek, özdevinirleştirmek, özeksel iş bölgesi, özel çarpma kuralı, özel çekme hakları, özel eğitim kurumu, özel eğitim sınıfı, ...

17 harfli

özdecik toplaşımı, özdecikiçi kuvvet, özdeklik -in hali, özdeş bağlaştıran, özdeş soru deyişi, özdeşleştirebilme, özdeşleyim kuramı, özdeşlik dönüşümü, özdeşlik izergesi, özdevimli öğrenme, özdevimlileştirme, özdevinimli alıcı, özdevinimli arşiv, özdevinimli geçme, özdevinimli takma, özdevinimli vezne, özdevinimli yanıt, özek damar açkısı, özeksel erey savı, özeksel kındıksal, özel eğitim okulu, ...

16 harfli

öz kilitli burgu, öz yankılı çalgı, özde doğrusallık, özdecik ağırlığı, özdeciksel oylum, özdeğer sınaması, özdeğişmez işlev, özdeksel yanılgı, özdemsel çözelti, özdeşlik elemanı, özdeşlik simgesi, özdevekuşugiller, özdevingen öndeç, özdevinimli ayar, özdevinimli odak, özdevrinik işleç, öze yabancılaşma, özeğini öttürmek, özek eten düzeni, özek katılaklığı, özek şavk yazımı, ...

15 harfli

öz ipini sökmek, öz köpek balığı, öz özüne gelmek, öz yaşam öyküsü, öz-çokgözeliler, öz-yaşam öyküsü, özdeciksel ışın, özdeciksel yapı, özdekbiçimcilik, özdeksel anamal, özdeksel inanca, özdeksel kültür, özdeksel mallar, özdeksel tatlık, özdeksel yardım, özdencil yelpik, özdensel yelpik, özdeş vektörler, özdeşleşebilmek, özdeşlik ilkesi, özdeşlik işlevi, ...

14 harfli

öz sulu yemler, özbay vermemek, özbireyli öbek, özcül döllenme, özdecik sayısı, özdecik topağı, özdeğerlendiri, özdek alındısı, özdek yokoluşu, özdeksel sorun, özdeksel vergi, özden keseklem, özdeş ifadeler, özdeşim kümesi, özdeşleşebilme, özdeşleştirmek, Özdeşlik öğesi, özdevimli yazı, özdevinimlemek, özdeyiş koşuğu, özdil kelimesi, ...

13 harfli

öz açıklamalı, öz ad bilgisi, öz ana dilimi, öz arakonakçı, öz bağışıklık, öz ve görünüş, öz yaka olmak, özbilinçlilik, özdeciksellik, özdeksizcilik, özdeş dönüşüm, özdeşleştirme, özdevekuşları, özdönüştürücü, özeğini üzmek, özek sertliği, özekkaçlayıcı, özeklendirmek, özeksel görüm, özeksel kesim, özeksel nokta, ...

12 harfli

öz gösterici, öz indükleme, öz öğrenimli, öz ruhbilimi, özbek pilavı, özbenimseyiş, Özbeyyeniköy, özdönüştüreç, özeçözümleme, özeği geçmek, özek buylusu, özek sörpümü, özel antrepo, özel derslik, özel etkinim, özel girişim, özel gösteri, özel içkapak, özel kaplama, özel maliyet, özel muayene, ...

11 harfli

öz alt uzay, öz ayarlama, öz belirtim, öz beslenen, öz beslenme, öz çıkarmak, öz eleştiri, öz elmenlik, öz ev halkı, öz göyünmek, öz ötücüler, öz yankımak, öz yankısal, öz yeniliği, öz-ötücüler, özdeğerleme, özdeklenmek, özdekselcil, özdem oranı, özdemsellik, özdenetleme, ...

10 harfli

öz ağlamah, öz altküme, öz antijen, öz basacak, öz çatlağı, öz denetim, öz devinim, öz göynüğü, öz katalog, öz öğrenim, öz polinom, öz soğurma, öz yankıma, öz yönetim, özakçalama, özaltdeyim, özbağlanım, özbeslenen, özbeslenme, özceplasma, özçimenler, ...

9 harfli

öz açınık, öz başına, öz dikeni, öz direnç, öz geçmiş, öz itmeli, öz kardeş, öz kaynak, öz kuşlar, öz onarım, öz sınama, öz vermek, öz yankaç, öz yitimi, öz-kuşlar, özağırlık, Özakdamar, özaltküme, özanlatım, Özbaraklı, Özbaşoğlu, ...

8 harfli

öz anlam, öz devim, öz güven, öz kendü, öz kesit, öz özüne, öz saygı, öz tahta, öz yankı, öz yaşam, öz yöney, özağrısı, Özakıncı, özaldatı, Özalpman, Özalpsan, özanamal, Özbaydar, Özbekkan, Özbilgin, Özbirlik, ...

7 harfli

öz dışı, öz ışın, öz itme, öz odun, öz renk, öz yapı, Özaktuğ, Özaltan, Özaltay, Özaltın, Özaltuğ, özanlam, Özarkın, Özaslan, Özaydın, Özayhan, Özaytan, Özbahçe, Özbaşak, Özbayat, Özbekçe, ...

6 harfli

öz ısı, öz kat, öz özü, Özakan, Özakar, Özakay, Özakın, özakma, Özalan, Özarda, Özatay, Özbağı, Özbala, Özbaşı, Özbatu, özbeöz, Özberk, Özboğa, Özboyu, Özcebe, özcesi, ...

5 harfli

öz iç, öz su, Özalp, Özant, Özarı, Özark, Özata, Özbağ, Özbal, Özbas, Özbaş, Özbay, özbek, Özbel, Özben, Özbey, Özbil, Özbir, Özcan, özcel, özcüm, ...

4 harfli

Özak, Özal, Özan, Özay, özba, özbe, özce, özek, özel, özen, Özer, özet, özge, özgı, özgü, Özil, Öziş, özke, özlü, özne, Özok, ...

3 harfli

öze, özi, özü

2 harfli

öz

Kelime Ara