ÖZ ile biten kelimeler

ÖZ ile biten veya sonunda ÖZ olan kelimeler 527 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

öz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. öz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÖZ ile biten kelimeler

23 harfli

dendaşçıl kan eriden öz, kaş ile göz, gerisi söz, özgüsel kan ergirten öz, türdaşçıl kan eriden öz

22 harfli

çöpelcan yapıştıran öz

21 harfli

demirsiz kan yuvar öz, sivri burunlu karagöz

20 harfli

çöpelcana dokunan öz, ışık-yayımlayıcı göz, özgüsel kan çözer öz, yakası açılmadık söz

19 harfli

çöpelcan ergiten öz, çöpelcan yönelgenöz, ışık -çoğaltıcı göz, özgüsel ergirten öz, sivri-burun karagöz, yardakçı ergiten öz

18 harfli

bumbarcık suyuk öz, ışık -elektrik göz, kutanöz tüberkülöz

17 harfli

damar genleten öz, fibrokartiloginöz, ışık -iletken göz, sivriburun camgöz, sivriburunkaragöz, süperpozisyon göz, süslü dikenli göz, toramanlı Karagöz

16 harfli

özgüsel çözgenöz, sıvıksal üzüm öz, vezikülokavernöz

15 harfli

badak uyargı öz, bantlı dikengöz, hazırlanmış töz, işlenebilir töz, kancıl göver öz, kaplan dikengöz, mahmuzlu camgöz, tavuklanmış töz, zekerli Karagöz

14 harfli

bezik burgu öz, çöğen belliröz, işlenmemiş töz, psödomembranöz, sinir bağak öz

13 harfli

akantosefalöz, bağırtlak göz, canlı karagöz, cüce dikengöz, gök beyaz-göz, kavrulmuş töz, seromembranöz, serpilmiş töz, yapıştıran öz, Yukarıkaragöz, Yukarıkızılöz, zembiligözgöz

12 harfli

arteryovenöz, Aşağıkaragöz, Aşağıkızılöz, biyojeosenöz, brankiojenöz, büyük camgöz, çürüyhcü söz, eşyönsüz töz, gök beyazgöz, granülomatöz, ilişikli söz, insektivöröz, kalıtsal töz, kan yuvar öz, kancıl öd öz, karsinomatöz, kartilajinöz, katmanlı töz, lastikli söz, mastigoforöz, mürekkep göz, ...

11 harfli

aldamak söz, araçsız söz, Aşağıalagöz, belerik göz, bileşik göz, derişik töz, düzenik göz, elenmiş töz, eritken töz, eşyönlü töz, incileme öz, kara camgöz, kılavuz söz, ksantomatöz, mukokutanöz, ölükçül çöz, sarı kın öz, sidik öd öz, sidikli göz, sindirim öz, tartılı söz, ...

10 harfli

adenomatöz, amaçlı söz, amfitriköz, Başkaragöz, beylik söz, büyülü söz, cıncık göz, enfeksiyöz, eritematöz, eritmeç öz, ferruginöz, gagala göz, gangal göz, gaypak söz, hemipteröz, ılıcak söz, ılımlı söz, iğneli söz, infeksiyöz, intravenöz, kan kül öz, ...

9 harfli

amfibiyöz, amfofilöz, aydın göz, basit göz, başat göz, batlangöz, beldirgöz, bellü söz, bozcamgöz, Büyükaköz, ceran göz, cılız töz, cucul göz, çekik göz, çengi göz, damzık öz, egzamatöz, ekince öz, ekinti öz, faset göz, flamentöz, ...

8 harfli

ağır söz, alır göz, altıngöz, altun öz, anhidröz, bağak öz, belergöz, Beteljöz, borsuköz, çahırgöz, çakmaköz, çomakgöz, çöğen öz, çökel öz, çökül öz, dalak öz, deringöz, dışkı öz, dipteröz, dirim öz, dişi söz, ...

7 harfli

acı söz, açıkgöz, ağık öz, alangöz, almagöz, Altıgöz, Altınöz, ara göz, ara söz, Arı Göz, Aşağıöz, ateşgöz, atriköz, aynagöz, Ballıöz, bers öz, besi öz, boya öz, Büyüköz, cam göz, ceniköz, ...

6 harfli

Acaröz, adipöz, alagöz, alegöz, aragöz, arasöz, arazöz, Arpaöz, baryöz, Berköz, beşgöz, camgöz, cikgöz, cingöz, çergöz, dansöz, dikgöz, dilgöz, Dinçöz, döngöz, Duruöz, ...

5 harfli

Acıöz, açgöz, ak öz, akgöz, Akköz, Alköz, aşgöz, Aytöz, Başöz, batöz, böğöz, Canöz, Ersöz, eşsöz, göcöz, Gököz, Gülöz, kilöz, kimöz, köröz, kuvöz, ...

4 harfli

Aköz, bööz, Eröz, İçöz, ököz

3 harfli

böz, cöz, çöz, göz, köz, söz, töz, yöz

2 harfli

öz

Kelime Ara