ÜÇ ile başlayan kelimeler

ÜÇ ile başlayan veya başında ÜÇ olan kelimeler 493 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

üç aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. üç anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÜÇ ile başlayan kelimeler

25 harfli

üç dikenli dikence balığı, üç parmaklı tembel hayvan, Üç sayılı vergi çizelgesi, üç-parmaklı tembel hayvan, üçüncü etkin ücret kuramı

24 harfli

üç ayaklı boru mengenesi, üç elektron toplu ışıtaç, üç yağrın-karu-dirsekçil, üçüncü dereceden denklem

23 harfli

üç köşeli sandalye sazı, üç-boyutlu örgü tasannu, üçüncü kerteden denklem, üçüncü kuşak bilgisayar

22 harfli

üç kelimeli adlandırma, Üç parçalı yaprakdöker, üç resimli canlandırma, üç resimli renk işlemi, üçgenin kenarortayları, üçlü sayıtlama dizgesi, üçrenksel koordinatlar, üçüncü kişi sayışımına, üçüncül çeşit kaldıraç

21 harfli

üç çizgili kertenkele, üç tünel ağlı örümcek, üç uyluk-diz kapakçıl, üç-boyutlu minigösder, üçboyutlu görüntülüğü, üçboyutlu seslendirme, üçler yediler kırklar, üçte ikileyen (gezik), üçüncü dünya ülkeleri, üçüncü sanayi devrimi, üç-çizgili kertenkele

20 harfli

üç bantlı süs balığı, üç gönlü üç yapraklı, üç kenarı açık sahne, üç moleküllü tepkime, üçboyutlu televizyon, üççizgili-kertenkele, üçgenölçüsel oranlar, üçrenksel bileşenler, üçrenksel renkteşlik

19 harfli

üç aşağı beş yukarı, üç boyutlu yapıtlar, üç potalı kalaylama, üçgenlenebilir uzuy, üçlenik çok terimli, üçüncü derece yanık, üçüncü yutak kavisi, üçüncünün olmazlığı

18 harfli

üç maymunu oynamak, üç renk ışıkölçümü, üç yelkili kapatkı, üçgen sağım tesisi, üçgenölçüsel işlev, üçrenksel birimler, üçül örgü tasarımı, üçüncü ayak duruşu, üçüncü kişiye borç, üçüncü petrol şoku, üçüncü tür dağılım

17 harfli

üç basamak kuramı, üç benekli gurami, üç ışıtaçlı alıcı, üç kuşak negatifi, üç makaralık film, üç noktalı gurami, üç sunaklı kilise, üç terimli taylam, üç yapraklı limon, üç-benekli gurami, üçboyutlu gözlüğü, üçe beşe bakmamak, üçgen eşitsizliği, üçlü sayı dizgesi

16 harfli

üç birlik kuralı, üç boyutlu çizge, üç boyutlu çizim, üç dikenli balık, üç gün hastalığı, üç kanatlı tablo, üç köşe başlılık, üç kuşak alıcısı, üç kuyruk balığı, üç uçlu arbitraj, üç-boyutlu çizit, üç-dikenli balık, üçboyutlu işlemi, üçboyutlu sinema, üççiçekli-talkım, üçeşbölüm eğrisi, üçgenlenmiş uzay, üçgensel dağılım, üçgensel tasarım, üçlü kompozisyon, üçtersin iki tor, ...

15 harfli

üç alıcı kuramı, üç boyutlu film, üç durum yasası, üç düzlemli açı, üç eğimli dizge, üç gedik modeli, üç kemerli tatu, üç kollu terazi, üç konutlu kene, üç köşeli midye, üç merkezli bağ, üç renkli alıcı, üç renkli işlem, üç-evreli denge, üç-kemerli tatu, üç-köşeli midye, üçboyutlu bezem, üçboyutlu çizim, üçdemire vurmak, üçgenin sapması, üçgensel sistem, ...

14 harfli

üç açık modeli, üç adım atlama, üç alanlı sirk, üç artık düğüm, üç buçuk atmak, üç gün humması, üç gün sıtması, üç günlük ömür, üç karındaşlar, üç renk aygıtı, üç renk kuramı, üçayak başlığı, üçaylık ödenek, üçdikenlibalık, üçeteyh entari, üçgensel bölge, üçgensel dizge, Üçgül (yaprak), üçkatlı tümlev, üçken başlılık, üçköşeli-midye, ...

13 harfli

üç boyutluluk, üç hâl kanunu, üç kavuştaklı, üç kılıklılık, üç yollu vana, üçboyutlu ses, üçbuçuk guruş, Üçdeğirmenler, Üçdutyeşilova, Üçevreli akım, üçgen piramit, üçgen pürüzma, üçgenel biçme, üçgenin alanı, üçken ortasal, üçlü bağdaşma, üçlü çifteker, üçlü kapakçık, üçüncü çeyrek, üçüncü mehter, üçüncü oyuncu, ...

12 harfli

üç ay süreli, üç başlı kas, üç gün ateşi, üç yoksulluk, üç-dizi savı, üçgen balığı, üçgen başlık, üçgen prizma, üçkâğıtçılık, üçlü anlaşma, üçlü belirti, üçlü kapacık, üçlü ticaret, üçlük yasası, üçrenkçillik, üçten dokuza, üçüncü alkol, üçüncü çelgi, üçüncü kesim, üçüncü kuşak, üçüncü pazar, ...

11 harfli

üç benizcil, üç büklüler, üç düzlemli, üç eksiklik, üç günlücek, üç otuzunda, üç parmaklı, üç yıldacıl, üçdaş oyunu, üçkengiller, üçköşedemir, Üçlerkayası, üçlü çarpım, üçlü ganyan, üçlü kalbur, üçlü kuralı, üçlü sistem, üçlük sakar, üçtaş oyunu, üçüncü ayak, üçüncü kişi, ...

10 harfli

üç badaklı, üç boyutlu, üç çatallı, üç denecik, üç dilimli, üç emcikli, üç ikizcil, üç kanatlı, üç kapsilh, üç karınlı, üç kesekli, üç kılıklı, üç kupurlu, üç parçalı, üç yarıklı, üç yelkili, üçer beşer, üçgen oyun, üçgenölçer, üçgulah ot, Üçhüyükler, ...

9 harfli

üç ayaklı, üç barklı, üç buutlu, üç dizili, üç günlük, üç ikizli, üç memeli, üç saniye, üç sıralı, üç yargın, üç yasası, üç yuvalı, üçanbarlı, Üçbasamak, üçbeşikli, üçboyutlu, üççatkılı, üçdemirli, üçerlenik, üçeşbölüm, üçgenleme, ...

8 harfli

üç aylar, üç aylık, üç başlı, üç beyaz, üç buçuk, üç çatal, üç dilde, üç dişli, üç etmek, üç görüm, üç halli, üç katlı, üç kuşak, üç nokta, üç vuruş, üçayaklı, üçbükçül, üççeyrek, Üçdamlar, üçdeşlik, üçebölen, ...

7 harfli

üç adım, üç ağaç, üç ayak, üç etek, üç ikiz, üç ingi, üç uçlu, üç-üşek, üçaylık, Üçbaşlı, Üçbeyli, üçboyut, Üçbölük, üçbucak, üçbudak, Üçbulak, üçbüzme, üççatal, Üçdirek, Üçdoğan, üçerdek, ...

6 harfli

üç beş, üç bir, üç çüz, üç göz, üç iki, üç kat, üçadım, Üçağaç, Üçağıl, Üçavlu, üçayak, Üçdere, üçelek, üçerli, üçetek, Üçgazi, Üçgöze, Üçışık, üçinci, Üçkaya, Üçkent, ...

5 harfli

üç üz, Üçbaş, üçbük, Üçdam, üçgen, Üçgöl, Üçgöz, üçgül, üçken, Üçkol, Üçkök, Üçköy, üçkül, üçlem, üçler, üçlük, üçtaş, Üçyol

4 harfli

Üçel, Üçem, üçer, üçey, üçlü, Üçok, üçük, üçül, üçüm, üçün, üçüz

3 harfli

Üçe, üçh

2 harfli

üç

Kelime Ara