ÜR ile başlayan kelimeler

ÜR ile başlayan veya başında ÜR olan kelimeler 569 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÜR ile başlayan kelimeler

25 harfli

üretilen çözümleyici küme, üretilmiş altdoğru-uzaysı, üretim yüklemesi ipuçları, üretimin faktör esnekliği, ürik asit ve ürat taşları

24 harfli

üretim faktör piyasaları, üretim olanakları eğrisi, üretim olanakları sınırı, üretranın kavernöz cismi

23 harfli

ürem gelir ve giderleri, üreme örgeni kösnüllüğü, üretici sermaye aşaması, üretici sermaye devresi, üretim etmenleri pazarı, üretim imkânları eğrisi, ürün dönemleri hipotezi, ürün teknolojik gelişme

22 harfli

üremik akciğer yangısı, üretici kooperatifleri, üretim alanı ekonomisi, üretim dönemi hipotezi, üretim sözleşme eğrisi, ürotelyal zehirli etki, ürün devreleri teorisi, ürün dönemleri teorisi, ürün ihtisas borsaları

21 harfli

üreterovajinal fistül, üretici fiyat endeksi, üretici güven endeksi, üretim kooperatifleri, üretken tepkileşimlik, ürün dönemleri kuramı, ürün farklılaştırması

20 harfli

üretici fiyat dizini, üretici olmayan alan, üretken olmayan emek, üretken öncesi dönem, ürikotelik hayvanlar, ürüyen köpek ısırmaz

19 harfli

üremik ağız yangısı, üremik mide yangısı, üremli borç belgiti, üretilebilme kuramı, üretim mühendisliği, üretrorektal fistül, üriner obstruksiyon, üriner şistosomozis, ürün dönüşüm eğrisi

18 harfli

üreme tüberkülleri, üreme yetkin virüs, üretim kooperatifi, üretim maliyetleri, üretra genişlemesi, üretra hipoplazisi, üriditiltransferaz, üriner inkontinens, ürogenital açıklık, ürogenital miyazis, ürün dönüşüm oranı

17 harfli

üre fermentasyonu, üreme fizyolojisi, üremik stomatitis, üretici çekincesi, üretici fonksiyon, üretilmiş altöbek, üretilmiş altuzay, üretilmiş o-cebir, üretilmiş o-dolam, üretilmiş yanılgı, üretim faktörleri, üretim fonksiyonu, üretim ilişkileri, üretim kaynakları, üretimde etkinlik, üretmeç dökülerit, üretra atardamarı, üretra yırtılması, üridin monofosfat, üriner retensiyon, ürogenital sistem

16 harfli

üre zehirlenmesi, üreme izolâsyonu, üremgen (köncük), üreotelik hayvan, üreterokolostomi, üreteropiyelitis, Üretgen çekirdek, üretilmiş süzgeç, üretim ekonomisi, üretim etmenleri, üretim gecikmesi, üretim giderleri, üretim tümdeğeri, üretken önceliği, üretra maskulina, üretra tıkanması, üridin trifosfat, ürün araştırması, ürün maliyetleri

15 harfli

üreme büyüklüğü, üreme dağarcığı, üreme hücreleri, üreme organları, üreme yeltenimi, üremik asidozis, üreterolitiazis, üretici dengesi, üretici fazlası, üretici kredisi, üretici sermaye, üretilebilirlik, üretilmiş cebir, üretilmiş coşku, üretilmiş dolam, üretim anarşisi, üretim araçları, üretim bunalımı, üretim kâr payı, üretim kotaları, üretim maliyeti, ...

14 harfli

üremik kaşıntı, üremik kolitis, üremik sendrom, üremli sayışım, üremsel köncük, üreteç gövdesi, üretici anamal, üretici artığı, üretici fiyatı, üretici güçler, üretici kuramı, üretim birliği, üretim dışı iş, üretim elemanı, üretim güçleri, üretim karteli, üretim malları, üretim öğeleri, üretim şirketi, üretim tekniği, üretim teorisi, ...

13 harfli

üre muamelesi, üreme sistemi, üremeli yangı, üreteç göbeği, üretici rantı, üretilebilmek, üretilen akış, üretim artığı, üretim biçimi, üretim düzeni, üretim fiyatı, üretim gereci, üretim işlevi, üretim organı, üretim süreci, üretimyöntemi, üretken bölge, üretken dönem, üretken madde, üretravajinal, üretroblenore, ...

12 harfli

ürat oksidaz, üre enerjisi, üreme dönemi, üreme kanalı, üreme organı, üreme polibi, üreme polipi, üreme sezonu, üremi koması, üremlenimcil, üreterektomi, üreterografi, üreti (biol), üretici alan, üretici emek, üretilebilme, üretim bandı, üretim oranı, üretim tarzı, üretken emek, üretrorektal, ...

11 harfli

üre döngüsü, üreaz testi, ürendelemek, üretebilmek, üreteç gazı, üreteç küme, üreten koni, üreter taşı, üreterorafi, üretim gücü, üretim katı, üretim malı, üretim payı, üretrografi, üretrospazm, üretrostomi, üreyebilmek, üriner kist, ürke düşmek, ürkeğen otu, ürkekleşmek, ...

10 harfli

üranografi, ürbelenmek, üreğentili, ürem oranı, üreme göçü, üreme hızı, ürenlenimi, üretebilme, üreteritis, üreterolit, üreterosel, üreticilik, üretkenlik, üretrodini, üretrogram, üretroraji, üretrotomi, ürettirmek, üreyebilme, üreyen kat, ürgelenmek, ...

9 harfli

üreklemek, ürelenmek, üreleşmek, üremlenim, üreotelik, üreteç II, üretilmek, üretimevi, üretimlik, üretimsel, üretralis, üretralji, üretritis, ürettirme, ürgendere, ürgülemek, ürik asit, ürikozüri, ürinaryus, ürinasyon, ürkülemek, ...

8 harfli

ürbermek, ürekbaşı, ürendire, ürentili, üreteç I, üretilme, üretrore, ürgedmek, ürgünlük, ürgürmek, üridilat, ürikozis, ürikozom, ürkeklik, ürkünmek, Ürkütler, ürkütmek, ürlenmek, ürobilin, ürofanik, ürografi, ...

7 harfli

ürdümük, Ürdünlü, üremcil, üremsel, ürenmek, üretici, üretken, üretmeç, üretmek, üretmen, üretral, üretrit, üripozi, ürisemi, ürkeğen, ürkekçe, ürkülük, ürküntü, ürkünük, ürkürük, ürküsüz, ...

6 harfli

üreğen, Üreğil, üremek, üremik, ürende, ürenti, Üresin, üretan, üreteç, üreter, üretik, üretim, üretiş, Üretke, üretme, üretra, üreyiş, ürezis, ürfiye, üridin, ürikaz, ...

5 harfli

ürcik, ürçek, ürdüm, üreaz, üreme, üremi, üreyh, ürgeç, ürgen, ürgün, Ürgüp, ürgüt, ürina, üriya, üriye, ürkek, ürken, Ürker, ürkme, ürkün, ürküş, ...

4 harfli

ürag, ürat, ürce, üreg, üreh, ürek, ürem, üren, ürge, ürgü, ürka, ürkü, ürlü, ürük, ürüm, ürün, ürüt, ürya, ürye

3 harfli

ürâ, üre, ürk, ürü

2 harfli

ür

Kelime Ara