ÜS ile biten kelimeler

ÜS ile biten veya sonunda ÜS olan kelimeler 248 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

üs aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. üs anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ÜS ile biten kelimeler

24 harfli

boranbulut, kümülonimbüs

23 harfli

sitopatik olmayan virüs, solunum sinsityal virüs

22 harfli

kababulut, altokümülüs

21 harfli

boyunaltı bezi, timüs, negatif iplikli virüs, pozitif iplikli virüs, ters hiperbolik sinüs

20 harfli

mevsimsel poliöstrüs

19 harfli

çok bileşenli virüs, kene kaynaklı virüs

18 harfli

Epstein-barr virüs, Lagos yarasa virüs, Rous sarkoma virüs, üreme yetkin virüs

17 harfli

akut lösemi virüs, dermotropik virüs, integral kalkulüs, Kırım-Kongo virüs, subskapuler sinüs, yalancı tip virüs

16 harfli

integral kosinüs

15 harfli

Avianadenovirüs, ekotropik virüs, enflüenza virüs, sitolitik virüs, sitopatik virüs, sitosital virüs, uzayan diöstrüs

14 harfli

anormal östrüs, bambaşka göğüs, integral sinüs, kortikal sinüs, körüklü otobüs, mumifiye fetüs, ortak teşebbüs, vaksinya virüs, yardımcı virüs

13 harfli

dermoid sinüs, ekzotik virüs, kırmızı göğüs, norvalk virüs, özel teşebbüs, poliyomavirüs, stratokümülüs, suni teneffüs, Vibriyo fetüs, zarfsız virüs

12 harfli

C tipi virüs, çıplak virüs, hür teşebbüs, koksakivirüs, kümülonimbüs, lâtent virüs, mikrotübülüs, Mokola virüs, nimbostratüs, omurga göğüs, Reston virüs, Senday virüs, sirrokümülüs, sirrostratüs, split östrüs, telli otobüs

11 harfli

altokümülüs, altostratüs, arterivirüs, başlı-göğüs, Ebola virüs, fluri virüs, herpesvirüs, kayık göğüs, Kongo virüs, mikrovillüs, tahta göğüs, venöz sinüs, yarık göğüs, yavru virüs

10 harfli

alacagöğüs, amfiyoksüs, anal sinüs, arka göğüs, atık fetüs, başlıgöğüs, deltavirüs, fiks virüs, iridovirüs, kıvrım süs, kızılgöğüs, klorokoküs, metaöstrüs, mikrokoküs, monoöstrüs, ordinaryüs, orta göğüs, orta-göğüs, pedünkülüs, poliöstrüs, prospektüs, ...

9 harfli

Apolonyüs, art göğüs, art-göğüs, askerî üs, burgaçsüs, enfarktüs, hipotenüs, infarktüs, konsensüs, merkez üs, metöstrüs, okaliptüs, pellempüs, proöstrüs, Rotavirüs, Rubivirüs, suböstrüs, troleybüs

8 harfli

anöstrüs, Arktürüs, cebellüs, çürümpüs, diöstrüs, ekovirüs, emekülüs, kalkülüs, maadünüs, menisküs, menüsküs, minüsküs, nüsellüs, ön göğüs, ön-göğüs, provirüs, reovirüs, tahassüs, takallüs, tecessüs, tendürüs, ...

7 harfli

bodünüs, embolüs, engürüs, habitüs, kosinüs, kovirüs, kümülüs, mâdünüs, midibüs, minibüs, omnibüs, papirüs, sarıpüs, stratüs, süs püs, tecanüs, teessüs, tel süs, teletüs, tevarüs, trombüs, ...

6 harfli

abaküs, bedrüs, büydüs, guddüs, kaktüs, kampüs, kebbüs, küsküs, mahsüs, mehsüs, müflüs, neprüs, nimbüs, otobüs, otubüs, östrüs, sündüs, tellüs, Tersüs, tragüs, tümbüs, ...

5 harfli

altüs, Baküs, bulüs, camüs, cünüs, döyüs, dürüs, düyüs, fenüs, fetüs, fötüs, füküs, fülüs, göğüs, göküs, gürüs, hevüs, kemüs, kimüs, köküs, kömüs, ...

4 harfli

anüs, ayüs, eküs, evüs, obüs, ösüs, özüs, ülüs, ünüs

3 harfli

büs, hüs, küs, müs, püs, süs, tüs

2 harfli

üs

Kelime Ara