IŞIN ile başlayan kelimeler

IŞIN ile başlayan veya başında IŞIN olan kelimeler 138 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ışın aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ışın anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre IŞIN ile başlayan kelimeler

24 harfli

ışınetkin bozunma dizisi

22 harfli

ışın yaprak izgeölçümü, ışınım erkesi niceliği, ışınım yüksekısıölçeri

21 harfli

ışınımlanma olasılığı

20 harfli

ışınetkin parçalanma, ışınırlık dindirmesi, ışınlanmış kuru maya

18 harfli

ışın nicelik ölçer, ışın öğün ölçümcül, ışınetkin izleyici, ışınımlama lambası, ışınımsal aydınlık, ışınımsal bozukluk

17 harfli

ışın çıkış deliği, ışınetkin kimyası, ışınım salma gücü, ışınımlama kanalı, ışınımsal aktarım, ışınır görüntülük, ışınla bozundurma

16 harfli

ışın saçan madde, ışınım etkinliği, ışınım fizikçisi, ışınım sıcaklığı, ışınım yeğinliği, ışınım yoğunluğu, ışınımdan koruma, ışınımlanma dozu, ışınsılar çamuru, ışınuyarı aygıtı

15 harfli

ışın gön yalımı, ışın oranlamcil, ışın öğün ölçer, ışınım bulucusu, ışınım monitörü, ışınımla ısıtma, ışınımsız geçiş, ışınır yeğinlik, ışınlanmış gıda, ışınsal bakışım, ışınsal simetri, ışınsıllar taşı

14 harfli

ışın önk ölçer, ışınım alıcısı, ışınım basıncı, ışınım dengesi, ışınım direnci, ışınım kaynağı, ışınım kimyası, ışınımla sönüm, ışınkıvıl etki, ışıntı lambası

13 harfli

ışın etkinlik, ışın tedavisi, ışın verirlik, ışınbakışımlı, ışındak emlem, ışınım erkesi, ışınım erkili, ışınım fiziği, ışınım hasarı, ışınım salımı, ışınım tutarı, ışınır ışıtaç, ışınla tedavi, ışınsal kanal, ışınsal kapma, ışınlandırmak

12 harfli

ışın bağlamı, ışın bilimci, ışın oranlar, ışınetkinlik, ışınım akısı, ışınım alanı, ışınsı-damar, ışınlandırma

11 harfli

ışın bilimi, ışın bölücü, ışın demeti, ışın kesici, ışınımlanma, ışınımlılık, ışınımölçer, ışınımölçüm, ışınsal hız

10 harfli

ışın eksen, ışın emlem, ışın etkin, ışın görüm, ışın ölçer, ışın tanıt, ışın verir, ışın yapar, ışın yazım, ışın-gönce, ışıngiller, ışınımlama, ışınlaklık, ışınlanmak, ışınlayıcı

9 harfli

ışınbilim, ışıncılık, ışındırıh, ışınetkin, ışınırlık, ışınlamak, ışınlanım, ışınlanma, ışınlılar, ışınlılık, ışınmamak, ışınölçer, ışınölçme, ışınölçüm

8 harfli

ışın ağı, Işınbike, ışınlama, ışınoluk, ışıntaşı

7 harfli

Işınbay, ışıncık, ışıncıl, ışındak, Işınhan, Işınkan, ışınlak, ışınlık, ışınsal

6 harfli

Işınay, Işıner, ışınım, ışınır, ışınlı, ışınsı, Işınsu, ışıntı

4 harfli

ışın

Kelime Ara