IK ile biten kelimeler

IK ile biten veya sonunda IK olan kelimeler 8249 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ık aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ık anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre IK ile biten kelimeler

25 harfli

birinci basamaktan mantık, Birlik çıkarına aykırılık, çekirdekler arası uzaklık, devingen bağımlı kitaplık, gelir vergisinden muaflık, istatistiksel bağımsızlık, karmaşık anlamlı tanımlık, kırmızı bayraklı sazancık, kıvırcık solungaçlı balık, oldukça kesin yakınsaklık, ötümsüz veya üflek abanık, potansiyel ekonomik artık, potansiyel iktisadi artık, soysal tünerimsel alıklık, yarıortadan hafif ağırlık, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

ağa düşürücü reklamcılık, aykırı atımlı ters kırık, bantlı bayraklı sazancık, basın yasasına aykırılık, bayıltma yoluyla avcılık, elektriksel dayanıklılık, eşit marjinal fedakârlık, eşit orantılı fedakârlık, geç tip aşırı duyarlılık, glomerulokistik hastalık, günlük ortalama sıcaklık, hücre aracılı bağışıklık, istatistiksel anlamlılık, önermesel olmayan mantık, sınırlı sorumlu ortaklık, sorumlu sınırlı ortaklık, süreğenlik ve durağanlık, üsteleyen ateşli sarılık, yıllık ortalama sıcaklık

23 harfli

ayak yardımıyla avcılık, aylık ortalama sıcaklık, birden patlamalı kapçık, Cushingbenzeri hastalık, çocuğa yönelik sapıklık, çoklu ortak doğrusallık, dış ticarete bağımlılık, dingilsel badaşımsızlık, etkileşimli reklamcılık, fiziksel olmayan varlık, geniş yüzgeçli sazancık, halkbilimsel durağanlık, ilerlek aykırı yakrılık, kalıtsal aşırı kıllılık, konkomittant bağışıklık, kuşaklararası dışsallık, Lp'de zayıf yakınsaklık, metabolik canlı ağırlık, molekülcü davranışçılık, nöral aracılı baygınlık, ölçüme göre yakınsaklık, ...

22 harfli

bölgesel çoktaraflılık, bulunmama, bulunmazlık, değişken ayna sazancık, demir kaparcıl ıldırık, elektronik reklamcılık, erkesel yayımlayıcılık, eşit mutlak fedakârlık, genel satakda canlılık, genelleştirilmiş artık, geriye etkili kolaylık, gıda kaynaklı hastalık, gram moleküler ağırlık, hepatohücresel sarılık, hepatosellüler sarılık, Işıksal yayımlayıcılık, ikinci elden tutmanlık, ipliksi süslü sazancık, kan eritkencil sarılık, karıncıksal kargaşalık, kascıl ilerlek yukalık, kırmızı süslü sazancık, ...

21 harfli

açınıklararası abanık, altın bilezikli balık, ateşsiz kızık sarılık, bantlı süslü sazancık, beyinciksel sarsıklık, boş adlı temel mantık, bütüncü davranışçılık, büyük lekeli alabalık, çağrışımsal yaygınlık, çekinlerarası uzaklık, çevresel saptamacılık, çift sınırlı ortaklık, çifte solunumlu balık, çifte-solunumlu balık, çizgili iplikli balık, davayı gören yargılık, değirmentaşımsı yayık, dışa patlamalı abanık, doğuştan parmaksızlık, dölembeçsel sarsaklık, dördüncü derece yanık, ...

20 harfli

akyuvarcıl kansızlık, anovülatör kızgınlık, ayaksılı davranışlık, bantlı ayna sazancık, bir gözlü yumurtalık, bir yöncül bullaklık, birinci derece yanık, bulaştırıcı parçacık, çevresel karmaşıklık, çifte-solunumlubalık, çüğre üstçül yapışık, dejeneratif hastalık, dirimli onarımsallık, dizimsel bağlaşıklık, doğal ayıklanmacılık, doğrusal bağımsızlık, doğrusal yaklaşıklık, doğuşsal gizli çıkık, doğuştan konuşmazlık, doğuştan kulaksızlık, döneğensel sarsıklık, ...

19 harfli

Afyonkarahisarlılık, arı olmayan ağırlık, asgari caydırıcılık, babayanlı akrabalık, Barış İçin Ortaklık, başsız omurgasızlık, bekârlık maskaralık, bırakıcıl sarsaklık, bırakısal sarsaklık, biçimsel yapışıklık, bilimsel insancılık, büklümlü yımırtalık, coşkusal bağımlılık, çağdaş sağaltmanlık, çokgözlü yumurtalık, dairesel bağımlılık, değerden arınmışlık, devimsel alışkanlık, devimsel dağınıklık, devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, ...

18 harfli

adoptif bağışıklık, ağızcıl bağımlılık, ağzığerik basmacık, aletsiz balıkçılık, Allah'a ısmarladık, altı yarıklı balık, altı-yarıklı balık, ambulakral ayakçık, anamalsız ortaklık, anayanlı akrabalık, artdamaksıl abanık, artdamaksıl açınık, asalaksal hastalık, aşın yüksek sıklık, aşırı kalabalıklık, atasoylu akrabalık, ateşe dayanıklılık, badaküstü kıvırmık, bağırcacıl sarılık, bakışımsız ışıklık, başları başkalaşık, ...

17 harfli

abanıklı baştalık, açık borçlancılık, açınığımsı abanık, açınıklı baştalık, ağzı kalabalıklık, akademik hazırlık, akşamlık sabahlık, aktif tarafsızlık, alınsal sarsıklık, amatör balıkçılık, anormal kızgınlık, ardına kadar açık, artık yandaklılık, aşırı konuşkanlık, aşırı uyarılırlık, bağıntılı açıklık, bağlaşık olasılık, bakışımlı ışıklık, baldırı çıplaklık, başsız-ayaksızlık, baştan savmacılık, ...

16 harfli

aboneli kitaplık, acı delikanlılık, akademik anıklık, akolürik sarılık, aktif bağışıklık, altı parmaklılık, amansız hastalık, anormal kıllılık, arık yakınsaklık, artık yumurtalık, aşırı duyarlılık, ayrık bacaklılık, bacaktan yapışık, bağdaştırmacılık, bağımlı ortaklık, başları kaynaşık, belirli tanımlık, biçimsiz yaratık, bileşik olasılık, bilgisayarsızlık, birinci sapaklık, ...

15 harfli

(os) yanutlanık, ağaçlı çayırlık, ağızardı abanık, ağızdışı abanık, ahlak dışıcılık, akımmıknatıslık, Aleksandırcılık, alın bakımcılık, altıncı ağırlık, anonim ortaklık, antrenmansızlık, araçsız avcılık, asık suratlılık, aşırı şişmanlık, aşırı taşkınlık, aşırı uyarıklık, atomik polarlık, atopik hastalık, aydınlatmacılık, aynalı sazancık, ayrıcalıksızlık, ...

14 harfli

açısal uzaklık, adli eczacılık, ağıziçi abanık, ağzı kalabalık, akaryakıtçılık, akçıl kanazlık, akıl dışıcılık, akla yatkınlık, aklık kızıllık, alaca karanlık, alaca sığırcık, alafrangacılık, alayı bazarlık, alışılmamışlık, alt yumurtalık, anadan adlılık, analık fenalık, angajmansızlık, ansal sakatlık, ara konakçılık, araştırmacılık, ...

13 harfli

5-12 dalgalık, açık saçıklık, açık yarışlık, açıklayıcılık, açısal sıklık, Adıyamanlılık, adlı ortaklık, ağır hastalık, ağırlıksızlık, ağız başlılık, ağzına sağlık, akıllanmazlık, akla yakınlık, aksesuarcılık, alacakaranlık, alaturkacılık, aldırışsızlık, aldırmamazlık, algılayıcılık, alıkoyamazlık, alkara kılçık, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, abartısızlık, abartmacılık, adi ortaklık, afrasyacılık, ağır sarılık, ağırbaşlılık, ağırcanlılık, ağırkanlılık, ağızlıkçılık, ağzı açıklık, ağzı karalık, ağzı sıkılık, ağzına layık, ak kansızlık, akıl dışılık, akılalmazlık, akıntısızlık, akışkansılık, Aksaraylılık, aktarmacılık, ...

11 harfli

abartıcılık, acımasızlık, açık açınık, açık aralık, açıklamalık, Afrikacılık, Afrikalılık, ağır açınık, ağlayıcılık, ahırlamadık, ahlaksızlık, ak sarmaşık, ak yuvarcık, aktarıcılık, ala bılanık, ala bulanık, ala bulaşık, alacaklılık, alagaranlık, alağaranlık, alakadarlık, ...

10 harfli

abık sabık, abuk sabık, abuk sapık, açık kırık, açık saçık, adamcıllık, adamsızlık, Adanalılık, Ağaç kazık, ağaçsızlık, ağca gatık, ağırsallık, ağızsızlık, ağrıcıllık, ağrısızlık, ağzı cıvık, ahlakçılık, ahlaklılık, ak topacık, akçayazlık, akdarmalık, ...

9 harfli

abanıklık, abapbacık, abappacık, abasızlık, abazanlık, ablacılık, abpacıcık, aburgaşık, acı balık, acı gavık, acıkcıcık, acıklılık, acısızlık, acışıklık, açık açık, açınıklık, açkıcılık, açmacılık, adlamalık, afacanlık, ağa çalık, ...

8 harfli

abacılık, abapaçık, Abbaslık, Abdalcık, abdallık, abdaslık, ablaklık, abtaslık, abuzayık, acamılık, acıcıcık, acılılık, Acunışık, açmazlık, Adakınık, adamılık, adsızlık, ağacalık, ağaçalık, ağdıklık, ağıçalık, ...

7 harfli

abartık, abaslık, abbacık, ablalık, acarlık, accacık, accıcık, açıklık, açkılık, açmalık, adaklık, adamcık, adamlık, adamnık, adaşlık, adaylık, adcılık, addırık, adımlık, afallık, agazlık, ...

6 harfli

abacık, abaçık, abalık, abanık, abarık, abıdık, acalık, acamık, acarık, acıcık, acılık, acımık, acimık, açalık, açınık, adacık, adamık, adışık, ağacık, ağalık, ağarık, ...

5 harfli

abrık, accık, acçık, aclık, açcık, aççık, açlık, adlık, aglık, ağcık, ağdık, ağlık, ağnık, ağrık, ahlık, ajlık, aklık, akmık, alcık, Alçık, allık, ...

4 harfli

-lık, abık, acık, açık, ağık, ajık, akık, alık, amık, anık, apık, arık, asık, aşık, atık, ayık, azık, ıcık, ıdık, ılık, ımık, ...

3 harfli

bık, cık, çık, dık, fık, gık, hık, kık, mık, sık, şık, tık, vık

2 harfli

ık

Kelime Ara