IR ile biten kelimeler

IR ile biten veya sonunda IR olan kelimeler 1249 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ır aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ır anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre IR ile biten kelimeler

25 harfli

acele yürüyen yolda kalır, akıl yaşta değil baştadır, atta, avratta uğur vardır, (bu işe) Rufailer karışır, çivi çıkar ama yeri kalır, dayak cennetten çıkmıştır, gönülden gönle yol vardır, her işte bir hayır vardır, meyve veren ağaç taşlanır, taşı sıksa suyunu çıkarır, göz görür, gönül katlanır

24 harfli

acele işe şeytan karışır, ağanın gözü ata tımardır, ayaksılı diriciksi tavır, başına gelen başmakçıdır, beylik fırın has çıkarır, dünya malı dünyada kalır, gören gözün hakkı vardır, insan insanın şeytanıdır, köşe taşı köşede yakışır, sıçan düşse başı yarılır, yüğrük at yemini artırır

23 harfli

aç kurt aslana saldırır, ata dostu oğla mirastır, borç yiğidin kamçısıdır, fare düşse başı yarılır, kırılarak ezilmiş mısır, Kırmızı boynuzsuz sığır, yükte hafif pahada ağır

22 harfli

çok naz âşık usandırır, eşek eşeği ödünç kaşır, karşılığı sayışımdadır, nikâhta keramet vardır, ucuz alan, pahalı alır, güzele bakmak sevaptır

21 harfli

ağaç kökünden yıkılır, at yiğidin yoldaşıdır, beraatizimmet asıldır, çiçeksel yaprak taşır, nevi şahsına münhasır, paranın yüzü sıcaktır, siyah kuyruklu çırçır, sona kalan dona kalır

20 harfli

ağız yer, yüz utanır, ayağı yürüten baştır, balık baştan avlanır, can canın yoldaşıdır, hâl hâlin yoldaşıdır, herkes evinde ağadır, huy canın altındadır, ısıda işlenmiş mısır, iş insanın aynasıdır, mal canın yongasıdır, öfke baldan tatlıdır, sel gider, kum kalır, sivri burunlu çırçır, tüm hakları saklıdır

19 harfli

kalp kalbe karşıdır, karşılığı inancadır, kolay işlenir bakır, taş yerinde ağırdır, yer demir gök bakır

18 harfli

baş dille tartılır, cırcırlı pürüzalır, Düz tüylü retrivır, en büyük alt sınır, en küçük üst sınır, her hakkı saklıdır, iş olacağına varır, yeniden kullanılır

17 harfli

ava giden avlanır, baskın basanındır, el elin aynasıdır, enbüyük alt sınır, enküçük üst sınır, gümrük dışı sınır, yüz yüzden utanır

16 harfli

aşıkyoldaşaşırır, bağırımsı yağnır, doğru söz acıdır, dost sözü acıdır, fizyolojik sınır, kim bilür vardır, yeniden aşılanır

15 harfli

Doberman pinşır, Esmer ırk sığır, geometrik sınır, kopyalayapıştır, Minyatür pinşır, n—boyutlu satır, öğütülmüş çayır, öğütülmüş mısır, sıvıksal kandır, top yuvarlaktır, toplumsal tavır, üçüzlenik damır, yarıntılı bayır

14 harfli

Altın ritrivır, benekli çırçır, gelipdurupatır, hatırı sayılır, istifsarıhatır, kasaplık sığır, Tutmaçbayındır, yirikli yaygır, Yukarıbayındır

13 harfli

Aşağıbayındır, at dişi mısır, ateşe dayanır, baktıkça alır, baldır baldır, bangır bangır, bangır banğır, bıkkır bıkkır, cıldır cıldır, çıldır çıldır, çıngır çıngır, çıntır çıntır, dangır dangır, dikenli mısır, fıldır fıldır, galdır galdır, gıldır gıldır, haldır haldır, hangır hangır, hankır hankır, hıngır-hıngır, ...

12 harfli

batlıma ağır, damzık taşır, dazıra dazır, Derebayındır, gedik yaygır, indir kaldır, ingır mıngır, kaç zamandır, kanartılanır, kızıl mangır, Kızılcabayır, konet kandır, mutlak sıfır, Ortabayındır, patlak mısır, saltık sıfır, sinmik taşır, sormuk taşır, sütsük taşır, üçüzlü damır, yankırılanır, ...

11 harfli

alpin çayır, aşağı çığır, Aşağıbozkır, Aşağıçandır, Aşağıtandır, badır badır, bakır çakır, başmubassır, bayır bayır, berdi hasır, bıcır bıcır, bıdır bıdır, bığır bığır, bıhır bıhır, boylu gıcır, bütür yatır, cağır cağır, cakır cakır, cavır cavır, cazır cazır, cıbır cıbır, ...

10 harfli

Abdılkadır, Abdülkadır, Abdülnasır, abır cubır, abır zabır, acır gıcır, Alacabayır, alef sıfır, alır satır, Alibahadır, altıatılır, altın asır, Altınçayır, apır sapır, apır zapır, apır zıpır, Aşağıçayır, avır zavır, ayağı ağır, bakırı gır, Burunçayır, ...

9 harfli

405 satır, 525 satır, 625 satır, 819 satır, Abdukadır, acı hamır, acırgıcır, aç tağsır, ağır ağır, aktarılır, alaca kır, alt satır, alt sınır, Altınahır, ana çadır, Arpaçayır, Babahızır, bakır kır, bakla kır, Boz sığır, buğulanır, ...

8 harfli

aç tasır, ağbaldır, ak çakır, akbaldır, akmandır, Alabayır, alacakır, alaçakır, Alaçayır, Alahıdır, alzaymır, ambıldır, aşılanır, aşıraşır, bağdaşır, balastır, Barındır, Başçayır, başıağır, bayındır, Bozbayır, ...

7 harfli

abandır, achamır, ahandır, aır aır, Akbayır, Akçasır, Akçayır, Akçığır, akyamır, alcaşır, alımcır, anzavır, asvadır, avlasır, aznafır, aznavır, bahadır, balamır, balasır, banayır, Boğatır, ...

6 harfli

açılır, Adanır, ak kır, alafır, alagır, alağır, Alakır, alavır, anasır, Arıtır, aşayır, baIdır, baldır, balkır, baltır, bankır, bastır, baydır, bayhır, baykır, bıldır, ...

5 harfli

açkır, albır, alpır, andır, ankır, ansır, asbır, Aşcır, avdır, aybır, aygır, ayğır, aykır, babır, badır, bafır, bağır, bahır, bakır, bapır, batır, ...

4 harfli

abır, acır, adır, afır, agır, ağır, ahır, akır, anır, asır, aşır, avır, çaır, ekır, ısır, ıtır, sıır

3 harfli

aır, bır, cır, çır, fır, gır, hır, kır, mır, pır, sır, şır, tır, yır, zır

2 harfli

ır

Kelime Ara