“briquet” çom beldeği

“briquet” çom beldeği Fr. Briquet (Syndrome de)

“briquet” çom beldeği için benzer kelimeler


“briquet” çom beldeği, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'r', 'i', 'q', 'u', 'e', 't', '”', ' ', 'ç', 'o', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'd', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
“briquet” çom beldeği kelimesinin tersten yazılışı iğedleb moç ”teuqirb“ diziliminde gösterilir.