“buerger” sayrılığı veya léo çom beldeği

“buerger” sayrılığı veya léo çom beldeği Fr. Buerger (maladie ou Syndrome de Léo), thrombo-angéite

“buerger” sayrılığı veya léo çom beldeği için benzer kelimeler


“buerger” sayrılığı veya léo çom beldeği, 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'b', 'u', 'e', 'r', 'g', 'e', 'r', '”', ' ', 's', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'l', 'é', 'o', ' ', 'ç', 'o', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'd', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
“buerger” sayrılığı veya léo çom beldeği kelimesinin tersten yazılışı iğedleb moç oél ayev ığılıryas ”regreub“ diziliminde gösterilir.