1 sayılı vergi çizelgesi

1 sayılı vergi çizelgesi İng. tax table no. 1

Yasasına göre bağımlı bulundukları vergi örgütlerine kazançlarını bildirmekle yükümlü bulunanlardan aile durumlarına göre kesilecek yıllık vergileri gösteren çizelge.


1 sayılı vergi çizelgesi için benzer kelimeler


1 sayılı vergi çizelgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, 1 harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '1', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
1 sayılı vergi çizelgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleziç igrev ılıyas 1 diziliminde gösterilir.