ALK ile başlayan kelimeler

ALK ile başlayan veya başında ALK olan kelimeler 163 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ALK ile başlayan kelimeler

25 harfli

alkalili kabuksuzlaştırma

23 harfli

alkalili passızlaştırma, alkol dehidrojenaz, ADH

22 harfli

alkalin fosfataz testi

21 harfli

alkalik ölüm katılığı, alkilarilhalojenürler

20 harfli

alkali toprak metali, alkalili temizleyici, alkol duvarını aşmak, alkolik fermantasyon

19 harfli

alkalili kabuk alma, alkil aril sülfonat, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, alkış tufanı kopmak

18 harfli

alkalili temizleme, Alkanna orientalis, alkol dehidrogenaz

17 harfli

alkalili pas alma, Alkanna tinctoria, alkol mayalanması

16 harfli

alkalen fosfataz, alkali hastalığı, alkaliIi çözelti, alkaliIi dağlama, alkalin fosfataz, alkilleyici ilaç, alkolle çökeltme

15 harfli

alkali kayaçlar, alkali metaller, alkışlanabilmek, alkışlatabilmek, alkışlayabilmek, alkışlayıvermek, alkol çıldırışı, alkollü içkiler

14 harfli

alkaloit ayraç, alkış kazanmak, alkışlanabilme, alkışlatabilme, alkışlayabilme, alkışlayıverme, alkış toplamak

13 harfli

alkali hatası, alkali trakit, alkalik rigor, alkara kılçık, alkara kılçuk, alkış eylemek, alkilbarbitür

12 harfli

alkali metal, alkali ölçme, alkali tüten, alkaligenler, alkaloidozis, alkaptonurya, alkış kılmak, alkış kopmak, alkış tutmak, alkış vermek, alkol tayini

11 harfli

alkadienler, alkalimetre, alkalimetri, alkaliölçer, alkaptonüri, alkış ağası, alkış almak, alkış etmek, alkışlanmak, alkışlatmak, alkıt ağacı, alkoloidler, alkolometre, alkolsüzlük

10 harfli

alkalinite, alkalölçer, alkalölçüm, Alkayaoğlu, alkazıtmak, alkışçılık, alkışlamak, alkışlanış, alkışlanma, alkışlatış, alkışlatma, alkışlayış, alkızıtmak, alkollemek, alkollülük, alkolmetre, alkolölçer, alkolölçüm

9 harfli

alkalamak, alkali su, alkalozis, alkazımak, alkışlama, alkilleme, alkolleme, alkongien

8 harfli

alkaçıcı, alkaçmak, Alkaevli, alkakuca, alkalili, alkaloit, alkanası, alkanlar, alkapton, alkarısı, Alkasnak, alkenler, alkınmak, alkiller, alkinler, alkmanik, alkolizm, alkoller, alkoloit, alkolsüz

7 harfli

alkalik, alkalin, alkaloz, alkarna, alkasan, alkaten, alkazar, alkemel, Alkemer, Alkılıç, alkınma, alkışçı, alkolat, alkolik, alkollü, Alkoyun, Alkuşak

6 harfli

alkaik, alkali, alkara, Alkaya, alkmak, alkuru, alkücü

5 harfli

alkaç, alkan, alkap, Alkaş, alkım, alkın, alkış, alkil, Alkoç, alkol, alkon, Alkor, Alköy, Alköz, alkum, Alkun, alkuş

4 harfli

alka

Kelime Ara