ANT ile biten kelimeler

ANT ile biten veya sonunda ANT olan kelimeler 170 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ANT ile biten kelimeler

25 harfli

ters hiperbolik kotanjant, ters simetrik determinant

24 harfli

indirgenmiş diskriminant

23 harfli

koşullu öldürücü mutant, ters hiperbolik tanjant

21 harfli

antijenik determinant

20 harfli

ısıya duyarlı mutant, kardiyovasküler şant, simetrik determinant

19 harfli

eşlenik determinant, plöroperitonal şant

18 harfli

kallus insuffisant, portosistemik şant

17 harfli

arteryovenöz şant, diferansiyel rant, kallus eksuberant, oksotropik mutant, ünsüz ~ konsonant

16 harfli

anizotropik bant, ayrımlaşmış rant, heterotransplant, sağdan sola şant, soldan sağa şant, tek dişli ligant

15 harfli

kambur majorant, kriyoprotektant, oksotrof mutant

14 harfli

anizotrop bant, birinci oktant, izotropik bant, kryoprotektant

13 harfli

antikoagûlant, antikoagülant, ekonomik rant, goniyoimplant, iktisadi rant, kemoatraktant, kemosterilant, ototransplânt, termotolerant

12 harfli

aerotolerant, antioksidant, Çobansayvant, diskriminant, halotolerant, ozmotolerant, Yanıksayvant

11 harfli

determinant, kontaminant, mutlak rant, postrestant, rekombinant, saltık rant, süpernatant

10 harfli

aglutinant, dna mutant, geniş bant, hinterlant, izole bant, kodominant, transplant, ulusal ant, yapay rant

9 harfli

alternant, bitanjant, defoliant, deodorant, ekshalant, hant hant, hekzakant, hergimant, inokülant, intendant, kistakant, koagülant, konsonant, lubrikant, permanant, redükdant, tanışmant, videobant, yalan ant

8 harfli

aberrant, adjuvant, ambulant, ana bant, dekakant, dividant, dominant, eksplant, fumigant, konstant, kuadrant, laborant, laminant, oksidant, reaktant, ruminant, sekstant, selobant

7 harfli

alakant, bahmant, Berkant, cazbant, culbant, cülbant, çilbant, çulbant, ferzant, fırsant, firsant, fursant, hidrant, implant, nalbant, payvant, pazvant, periant, pırlant, sapyant, sayvant, ...

6 harfli

ağmant, amyant, antant, avgant, avkant, azmant, Birant, detant, forant, hurant, lejant, levant, ligant, lokant, mutant, narant, natant, oktant, sapant, sekant, sizant, ...

5 harfli

akant, amant, kuant, ovant, Özant, stant, uvant

4 harfli

bant, cant, gant, hant, jant, kant, rant, sant, şant, vant, zant

3 harfli

ant

Kelime Ara