BA ile başlayan kelimeler

BA ile başlayan veya başında BA olan kelimeler 8015 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre BA ile başlayan kelimeler

25 harfli

baccelli küreksel açı imi, badak sapıtım-barsak debe, bağı ağlayanın yüzü güler, Bağımsız Filistin Devleti, bağırsak kaplamalı tablet, bağırsak lenfangiektazisi, bağlantı noktası numarası, bağlantısızlık politikası, bağlayıcı olmayan anlaşma, bakla dökmek (veya atmak), baklayı ağzından çıkarmak, bakteriyel identifikasyon, bal tutan parmağını yalar, balçak (barçak, çelgilik), baldıran otu zehirlenmesi, balinadişi, balina çubuğu, balta değmedik ağaç olmaz, Baltagi EC2SLS tahmincisi, Baltagi EC3SLS tahmincisi, bankalararası TL piyasası, basamaklı taşlama yöntemi, ...

24 harfli

bacak bacak üstüne atmak, bağaklı yoğuncul kabarca, bağdaşabilir postülatlar, bağımsız akçalı birleşim, bağımsız askılı tekerlek, bağır çevre irinli yalım, bağırsak ipliciksi kurdu, bağırsak lipofuskinozisi, bağışlanan hakkın süresi, bağıttan cayma bildirimi, bağlantı noktası bilgisi, bağlantı noktası gözcüsü, bağlantı noktası kimliği, bağlı değişken değişmesi, bağrını yerden kaldırmak, bakışımlı çok işlemcilik, baklagil kavuz ve kabuğu, baklava börek olsa yemem, bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,, ...

23 harfli

babalık fırın has işler, Bacon sınıflama yöntemi, bağak içi yaygın yalımı, bağdaşıklık sertleşmesi, bağımsız tarife sistemi, bağımsız tecim değişimi, bağımsızlık hareketleri, bağırsak adenokarsinomu, bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, bağırsak bağlama deneyi, bağırsak-tutamak yalımı, bağışıklık uyarıcı ilaç, bağışıklık yetersizliği, bağlamsal yüklem tanımı, bağlantı noktası adresi, bağlantı noktası dizini, bağlantısızlar hareketi, bağlantısızlık siyaseti, bahar yükselmesi olgusu, bakışımlı eşgüçlü dizey, ...

22 harfli

babasız oğlan doğurmak, bacakları tutmaz olmak, Bacteriodes gingivalis, bademcik-yudak yalımıı, bağak derin kat yalımı, bağırsak invaginasyonu, bağırsak kavuk kavlıcı, bağırsak kındık debesi, bağırsak sütsük bezesi, bağırsak şistosomozisi, bağırsak tepkiç kesimi, bağırsak-bumbar yalımı, bağırsak-siymik debesi, bağırsakçıl-tutamakçıl, bağırsaklarını deşerim, bağıttan doğan borçlar, bağlaçlı uyrumlu tümce, bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, bağsız değişken geçişi, Baire kategori teoremi, ...

21 harfli

badak ak çevre yalımı, badak badaküsü yalımı, badak torba yangacası, bağ titreşim sayıları, bağdaştırıcı dizilimi, bağımsız milletvekili, bağımsız sıralı cümle, bağımsız sıralı tümce, bağıntı soyutlayıcısı, bağırcıl göbek yarığı, bağırsak askısı fıtkı, bağırsak bağır yalımı, bağırsak düğümlenmesi, bağırsak göbek debesi, bağırsak uyluk debesi, bağırsak-serpi debesi, bağırsakçıl ağızlatım, bağırsakları bozulmak, bağışık cevap genleri, bağlantılı saldırılar, bağlayıcı kompleksler, ...

20 harfli

baba/anne bir kardeş, bacı kardeş evliliği, Bacteriodes fragilis, badak torbası kesimi, bağcıklı yarım potin, bağdaşabilir olaylar, bağdaşıklık gerinimi, bağdaşmaz denklemler, bağdaştırıcı bilgisi, bağıl bağıl aktarmak, bağıl ışık etkinliği, bağıl standart sapma, bağımlı akım kaynağı, bağımlı sıralı cümle, bağımlı sıralı tümce, bağımlılık kuramları, bağımlılık teorileri, bağımsız antogonizma, bağımsız dış denetim, bağımsız genel satak, bağımsızlaştırabilme, ...

19 harfli

babadiye, (babadya), babayanlı akrabalık, Babesia perroncitoi, Babirussa babyrussa, Babyrussa babyrussa, bacak alıştırmaları, bacaklarını uzatmak, bacası tütmez olmak, badak üstcün yalımı, Bader meinhof grubu, bağdaşık denklemler, bağdaşmazlık eklemi, bağdaştırıcı adresi, bağıl çağ yerbilimi, bağıl ıraklık açısı, bağıl transpirasyon, bağımlılık bileşiği, bağımsız ribozomlar, bağımsız uğraşcılar, bağıntı çözümlemesi, bağıntı geçişliliği, ...

18 harfli

babalı kızlı olmak, Babesia herpailuri, Babesia trautmanni, bacaklarla tutunma, Bacillus anthracis, badak çevre yalımı, badaküstü kıvırmık, badem kabuk böceği, badırık batman ayı, bağdaşamaz olaylar, bağdaşık devletler, bağdaşık düzgünlük, bağdaşımlı değişme, bağdaştırıcı ayarı, bağdaştırılabilmek, bağıl atomağırlığı, bağıl suverme hızı, bağımlılaştırılmak, bağımlılık hizmeti, bağımlılık t testi, bağımlılık teorisi, ...

17 harfli

babasının hayrına, Babesia argentina, Babesia divergens, Babesia pantherae, bacağına geçirmek, bacak çekiştirmek, bacaktan yapışmak, bacarozluk vermek, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis, badak kın urlanım, badak kın yığanca, badem yaprakarısı, bağ çadırkelebeği, bağak bulanıklığı, bağak dumanlanımı, bağak kocamanlığı, bağdaşıklaştırmak, bağdaşmaz çökelme, bağdaşmaz çökelti, bağdaştırıcı türü, ...

16 harfli

baba boyunduruğu, Babesia bigemina, Babinski tepkesi, bacak çekiştiren, bacak gibi atmak, bacak uyuzböceği, bacakları kopmak, bacaktan yapışık, Bachelier süreci, badak ak çevrece, badak dudaklaşım, badak kın yalımı, badak-kın debesi, bademcik keskisi, bademcik köklemi, bademcik taşları, bademcik yangısı, bağ yaprakpiresi, bağ yörüngemsisi, bağak bücürlenim, bağak mantarcası, ...

15 harfli

baba saplantısı, babadan adlılık, babam sağ olsun, Babenski-Frölih, Babesia caballi, Babesia gibsoni, Babesia microti, Bâbıâli baskını, bacağa yapışmak, bacağını çekmek, bacak bodurluğu, bacak gösterisi, bacaklar çapraz, bacakları germe, bacaktan asılma, Bacillus cereus, badak kın yapım, badak mumşuk ur, badak sapıklığı, badak uyargı öz, badak üstcüngel, ...

14 harfli

baba karmaşası, baba kerpeteni, babadan babaya, babaerkil aile, babalanabilmek, babasının kızı, babasının oğlu, Babbitt metali, Babesia motasi, Babesia vogeli, Babıâli hocası, babıt, [babut], baca fırıldağı, baca tomurcuğu, bacak çiftleme, bacak kaldırma, badak birleşim, badak dikişlem, badak gölerimi, badak kın taşı, badak tutturum, ...

13 harfli

ba (Allah ba), baba çıhasıca, baba çıkasıca, baba nasihati, baba soyluluk, baba tutasıca, baba yadigârı, baba yerlilik, baba yıhasıca, babacanlaşmak, babadan galıh, babadan geçme, babadan kalma, babalanabilme, babalık etmek, babana rahmet, Babcock testi, Babesia bovis, Babesia canis, Babesia felis, Babesia major, ...

12 harfli

Baas Partisi, baba tatlısı, baba uğramak, baba yolluğu, babacanlaşma, babaç yapılı, babadan oğla, babasanlılık, babasoyluluk, babayerlilik, babayiğitlik, babenski imi, Babesia cati, Babesia equi, Babesia ovis, babıcı boklu, babılın hani, baca dolgusu, baca kürsüsü, baca şapkası, baca tomruğu, ...

11 harfli

ba ğak akça, baba betisi, baba bucağı, bâba çıhmak, baba çıkası, baba direği, baba diyarı, baba himmet, baba imgesi, baba inciri, baba mirası, baba tarafı, baba tutmaz, baba türesi, baba yarısı, babaannelik, babalar ala, babayanilik, babayiğitçe, baca çekişi, baca deliği, ...

10 harfli

baba dostu, baba hindi, baba kanuş, baba ocağı, baba olmak, baba sanlı, baba soylu, baba yerli, baba yurdu, Babaarslan, babacanlık, Babaderesi, babadireği, babaklamak, Babakonağı, babalanmak, Babalıoğlu, babasızlık, Babasultan, Babayağmur, Babesiella, ...

9 harfli

baaşlamak, baba adam, baba çıha, baba çıka, babacanca, babacılık, babafingo, Babahızır, babakudum, babalanma, babambaşı, Babaocağı, Babatorun, Babayakup, babayanlı, babayerli, babayiğit, bablabuda, bac almak, baca başı, baca gaşı, ...

8 harfli

baartlak, baartlük, babaanne, babacanı, Babadere, babaerki, Babaeski, Babahaki, babaigit, Babailik, Babakale, Babakaya, babaklık, babakoli, Babaoğlu, Babayaka, babayani, babıçlık, babıçsız, babırlık, babulluk, ...

7 harfli

baaktan, baardak, baarsak, baarsık, baatlah, babacan, babacca, babacık, babacıl, babaçan, Babaçay, babaçça, babaçko, Babadağ, Babadat, babadya, babaevi, babaköş, Babaköy, babalaç, Babalar, ...

6 harfli

baadur, baalaa, baalım, baamda, baarim, baayem, babaca, babacı, babalı, babali, babasi, babata, babbık, babıcı, babıra, babica, babiko, babile, babilo, babisa, babsat, ...

5 harfli

baalı, babaç, babağ, Babai, babak, babal, babam, babaş, babat, babba, babet, babey, babıc, babıç, babık, babır, babış, babik, babon, baboş, babra, ...

4 harfli

baak, bâay, baba, babe, babı, babi, babo, babu, baca, BACC, bacı, baci, back, baco, bacu, baça, bâçe, baçı, bada, bade, badı, ...

3 harfli

baa, bab, bac, baç, bad, baf, bag, bağ, bah, bal, bam, ban, bap, bar, bas, baş, bat, bav, bay, baz

2 harfli

ba

Kelime Ara