KR ile başlayan kelimeler

KR ile başlayan veya başında KR olan kelimeler 544 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Kr aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Kr anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KR ile başlayan kelimeler

25 harfli

kredi dilimi politikaları, krista sagittalis interna, krista sakralis lateralis, kristal başkalaşım dokusu, kromotografik adsorpsiyon, kromsarısı, kurşun kromat, Kronecker—Capelli teoremi, kronik yüzeysel keratitis

24 harfli

kraldan çok kralcı olmak, Kretschmer beden tipleri, krista sakralis mediyana, kristalleşme ile ayrılım, kritik çözelti sıcaklığı, kronik flor zehirlenmesi, kronik lenfositik lösemi

23 harfli

kredi faiz oranı tavanı, kromatit anormallikleri, kromozom anormallikleri, kronik mide dilatasyonu, kronik mide genişlemesi, Kruskal Wallis sınaması, Kruzvelt-Yakobhastalığı

22 harfli

kristalize penisilin G, kromik asitli anotlama, kronik işkembe asidozu, Kryptopterus bicirrhis

21 harfli

kralın kişisel gediği, kreatin fosforik asit, kriptojenik septisemi, kritik büküm derecesi, kromafin hücre tümörü, kromatit bozuklukları, kromozom bozuklukları

20 harfli

kredi çevrimi modeli, kredi kooperatifleri, kredi paçal maliyeti, kredi varlığı etkisi, Kriptobiya hastalığı, kristal değişmezleri, Kristoffel simgeleri, kromosomal (kesecik), kronik lösemi virüsü, kronik rumen asidozu, Kruskal Wallis testi

19 harfli

Kravse cisimcikleri, kredi kısıtlamaları, krezol zehirlenmesi, kristal parıldaması, Kristoffel bileşeni, krom amonyum sülfat, krom temelli alaşım, kromozom aberasyonu, kromozom tüpçükleri, kromozomal mutasyon, kronik meme yangısı, kronofarmakokinetik, kronolojik sıralama, kronopotansiyometri

18 harfli

kreatin fosfokinaz, kreatinin klerensi, kredi dalgalanması, kristallendirilmek, kritik esneklikler, kritik soğuma hızı, kritik yol yöntemi, kritiklik monitörü, kriyoskopik yöntem, krom-III-hidroksit, kromozom garnitürü, kromozom mutasyonu, kromozom mütasyonu, kronik ışınımlanma, kronik peritonitis

17 harfli

krallık tiyatrosu, Kranecker simgesi, kravatsız ekonomi, kredi değerliliği, kredi faiz tavanı, kredi tayınlaması, kriptosporidiozis, kristal dizgeleri, kristal eksenleri, kristal kenarları, kristal sınıfları, kristal yüzeyleri, kristallendirilme, kritik akı değeri, kriyohidrik nokta, kriyopreservasyon, kriz yöneticiliği, kro-manyon insanı, krom dökme demiri, kromofil hücreler, kromofil sübstans, ...

16 harfli

Krabbe hastalığı, kral cennet kuşu, Krause cisimciği, kredi enflasyonu, kredi sözleşmesi, kredili dışsatım, kristal dilinimi, kristal köşeleri, kristallendirmek, kristalleştirmek, kritik akılcılık, kritik hizmetler, kriyo-aeroterapi, kriyokoagülasyon, Krizantem köpeği, Krolldağlayıcısı, kromafin hücresi, kromoargentaffin, kromoarjentaffin, kromozom köprüsü, kromozom teorisi, ...

15 harfli

kraliçekelebeği, kranyofaringiom, kranyosklerozis, kranyum bifidum, Kraut belirteci, kredi anlaşması, kredili ihracat, Krepidostomiyaz, krista fasyalis, krista palatina, kristal hücresi, kristal öğeleri, kristallendirme, kristalleştirme, kristalli kovuk, kritik değerler, kritik sıcaklık, kriyojenik sıvı, kriyoprotektant, kriz yöneticisi, krizofanik asit, ...

14 harfli

krallara layık, krater gölleri, kreatin fosfat, kredi denetimi, kredi katılımı, kredi kontrolü, kredilendirmek, kredisi düşmek, krista nazalis, kristal mavisi, kristalbilgisi, kritik edisyon, kritik reaktör, krom kaplı saç, krom-II-klorür, krom-III-oksit, kromatik iplik, kromatotropizm, kromofil madde, kromozom kaybı, kronik bronşit, ...

13 harfli

KR tahmincisi, krallaştırmak, kranya bifida, kravat iğnesi, kreatin kinaz, Krebs döngüsü, kredi birliği, kredi çevrimi, kredi itibarı, kredi mektubu, kredi sandığı, kredilendirme, kredili hesap, kredili satış, Kreiss deneyi, krepon kâğıdı, kriptokokozis, Kriptokotiloz, kriptosiyanin, krista humeri, krista ilyaka, ...

12 harfli

kraft kağıdı, kral bölmesi, kral hücresi, kral kolibri, kral penguen, kraliçe gibi, krallaştırma, kralpengueni, kramp girmek, kraniyektomi, kraniyolojik, kranyomalasi, kravatsızlık, kredi dilimi, kredi hesabı, kredi limiti, kredi sınırı, kredi tavanı, kredi tranşı, krem peyniri, krep yemleme, ...

11 harfli

kral balığı, kral koşuğu, kral salmon, kral sarısı, kraliçe arı, kraniyoloji, kranyoşizis, krater gölü, kravatlılık, kravatsızca, kreasyonizm, Krebs devri, kredi hattı, kredi kartı, kredi riski, kredi stoku, kredibilite, kredisizlik, krematoryum, krepitasyon, kriminoloji, ...

10 harfli

kral kobra, Kral sülün, kraliçelik, krallaşmak, kralsekisi, krank mili, kranyopati, kranyotomi, kravatlıca, kreatinemi, kreatinüri, kredi notu, kredilemek, krem rengi, kreol ağzı, krik ördek, krikoculuk, krikoideus, kriminolog, kriptoloji, kriptorşit, ...

9 harfli

kral suyu, kralağacı, kralcılık, krallaşma, kranyalis, kranyosel, kraspedot, kravatsız, kreatinaz, kreatinin, krediaçan, kredileme, kremaster, kremersit, kremlemek, krepdöşin, krepsaten, kretenizm, krezoller, kribrozus, krikoides, ...

8 harfli

kral kuş, kraliyet, kravatlı, kreasyon, kredisiz, kreditör, kremasız, kremleme, krenatus, krep yem, kresatin, kreşendo, krisamin, kritidya, kriyojen, kriyolit, krizalis, krizalit, krizolit, krokodil, kromafin, ...

7 harfli

kraking, kraliçe, krallık, krampon, kranyum, krassum, kreatif, kreatin, kreatör, kredili, kremalı, kreozol, kreozot, krepida, kreplin, kretase, kribros, kribrum, krikocu, krikoit, krilyum, ...

6 harfli

kraker, kralcı, krasis, krater, kravat, krenon, krepon, kreten, kreton, krezol, kriket, krinis, kripta, kripto, krisen, krista, kriter, kritik, kromaj, kromat, kromel, ...

5 harfli

kraça, krade, kramp, krank, krapo, kravl, kredi, krema, krena, kriko, kript, kroge, kroki, kroma, krome, krona, krone, kroşe, kröze, kruks, krura, ...

4 harfli

kral, krem, krep, kreş, kril, krit, kriz, krom, kron, kros, krus

2 harfli

Kr

Kelime Ara