MU ile biten kelimeler

MU ile biten veya sonunda MU olan kelimeler 637 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre MU ile biten kelimeler

25 harfli

abomazal refluks sendromu, borçları ödeyememe durumu, bulaşıcı bodurluk sendomu, doğuştan titreme sendromu, domuzların stres sendromu, emilim bozukluğu sendromu, gelişme geriliği sendromu, granüler hücre Schwannomu, iyicil deri histiyositomu, kırmızı bağırsak sendromu, koryoit pleksus karsinomu, koryoit pleksus papillomu, tümör yıkımlanma sendromu, Türkiye İstatistik Kurumu, yemek borusu osteosarkomu, yumurta azalması sendromu

24 harfli

beyin infarktüs sendromu, Chediak-Higashi sendromu, Dünya Amatör Boks Kurumu, düşük yağlı süt sendromu, düzlük-yuvarlaklık uyumu, karıncıl yatın tutturumu, ketozisin sindirim formu, ketozisin sinirsel formu, kör sendelemesi sendromu, kötü performans sendromu, kuru kıl örtüsü sendromu, ovaryan remnant sendromu, oynaksal geyrek bozulumu, ölüm sonrası gaz oluşumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, sternal yatalak sendromu, yağlı karaciğer sendromu

23 harfli

açınırlar dizgesi uyumu, akral sakatlık sendromu, altlık ıslatma sendromu, bağırsak adenokarsinomu, Bernard-Horner sendromu, Claude Bernard sendromu, dış yardım konsorsiyumu, fibrinsizleşme sendromu, Guillain-Barré sendromu, hiperviskozite sendromu, İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu, karışık kristal oluşumu, malasimilasyon sendromu, mikotik burun granülomu, Ordu Yardımlaşma Kurumu

22 harfli

asimetrik karbon atomu, bazal hücre epteliyomu, budala buzağı sendromu, Cheyne-Stokes solunumu, damar tıkanma sendromu, Dubin-Johnson sendromu, Ehlers-Danlos sendromu, Garin-Bujadouxsendromu, gebelik korpus luteumu, kalınlık-incelik uyumu, kılsız buzağı sendromu, kısa bağırsak sendromu, kör bağırsak tutturumu, Lambert-Eaton sendromu, Picktestiküler adenomu, postmortem gaz oluşumu, safra kanalı karsinomu, safralı kusma sendromu, sarkoplazma retikulumu, solgun civciv sendromu, yaramaz çocuk sendromu, ...

21 harfli

absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, anomerik karbon atomu, bankalar konsorsiyumu, belirgin ipucu durumu, beyincik nöroblastomu, birleşik tecim durumu, bölgesel halk toplumu, bronşiyal bez adenomu, çiğ yem atma sendromu, damarsal kan doluşumu, Dandy-Walker sendromu, endoplazma retikulumu, Filadelfiya kromozomu, gizli kuyruklu tinamu, gizli-kuyruklu tinamu, kauda ekuina sendromu, kaynak bekleme durumu, kıymet bildirim formu, mavi Dobermansendromu, serüminöz bez adenomu, ...

20 harfli

antlaşmaların yorumu, Eisenmenger sendromu, Goodpasture sendromu, göğüs-karın solunumu, gümrük tarife konumu, kalp kapağı hematomu, kan seyirdimcil nomu, Key-Gaskell sendromu, Klinefelter sendromu, kolesterol granülomu, kompartıman sendromu, kuvvet küme aksiyomu, Lesch-Nyhan sendromu, maldigesyon sendromu, Pick tübüler adenomu, sıska domuz sendromu, sıska koyun sendromu, stafilokok granülomu, şişman kedi sendromu, tembel kedi sendromu, yandak duyu bozulumu, ...

19 harfli

aracı finans kurumu, Avrupa Çevre Kurumu, böbrek adenosarkomu, bronzlaşma sendromu, dış çizgiler durumu, floresans spektrumu, Gegenbauer polinomu, gerçek-hayat durumu, Gray-Colliesendromu, Klinifeltersendromu, Kolmogorov aksiyomu, operatörün iz normu, sinirlenti bozulumu, şişkin baş sendromu, Tigesen’in fetotomu, toksik süt sendromu, toksik şok sendromu, Tusi—Pasch aksiyomu, yağlı inek sendromu, yassı enik sendromu, yön gösterme durumu, ...

18 harfli

artık su durultumu, artlık-önlük uyumu, Avrupa Uzay Kurumu, azalan besi durumu, bağırsak burkulumu, bakterinin L formu, barometre minimumu, benzer hece yutumu, bir suyuğun doyumu, bumbar kavuşturumu, cam tavan sendromu, cinsiyet kromozomu, çözümsüzlük durumu, dış kulak hematomu, dışsal para sunumu, dondurma mikrotomu, downer cowsendromu, genişleme aksiyomu, gri Kolli sendromu, gümrük beyan formu, hücre içi solunumu, ...

17 harfli

altkavuşma konumu, ampütasyon nöromu, ani ölüm sendromu, bağırsak boğulumu, bağlıbağış kurumu, Bannwarthsendromu, beslenim bozulumu, birleşim aksiyomu, bülez dokut olumu, büyük sesli uyumu, çınlanım soğurumu, çiftleme aksiyomu, doğancık boğulumu, doğrulma solunumu, emisyon spektrumu, esneklik yorulumu, gecekondu toplumu, girişim spektrumu, göz kasları uyumu, içsel para sunumu, ilgisizlik durumu, ...

16 harfli

Aguirre sendromu, bağırsak oluşumu, Bartter sendromu, başlangıç durumu, bumbar tutturumu, büyük ünlü uyumu, çıkarların uyumu, damar leyomiyomu, damping sendromu, dinelme solunumu, durduraç hortumu, encecik boğulumu, endüstri toplumu, fiyat süredurumu, Gilbert sendromu, gürültü sendromu, Halzoun sendromu, Hermite polinomu, Hoflund sendromu, Hurwitz polinomu, kan dolaşım nomu, ...

15 harfli

abanırlar uyumu, açınıklar uyumu, Appell polinomu, ayçiçeği tohumu, belirtme durumu, bellek bozulumu, bronş papillomu, Burkitt lenfomu, burun granülomu, Cushingsendromu, çizgi spektrumu, damar hamartomu, döl yatağı kumu, duruşma oturumu, düğme dezmozomu, el ayak uyuşumu, ezilme sendromu, Fanconisendromu, formülün yorumu, güvenlik bozumu, Herbrand yorumu, ...

14 harfli

Afrika lenfomu, anamal oluşumu, Ayerzasendromu, ayrılma durumu, band spektrumu, başlama durumu, bayrak oluşumu, bulunma durumu, damar burulumu, değim bozulumu, dinamit lokumu, dirsek higromu, dolaşım oylumu, düzen bozulumu, erdenlik olumu, eşem kromosomu, eşey kromozomu, eşitlik durumu, göğüs solunumu, görüntü bozumu, Hornersendromu, ...

13 harfli

akının durumu, analık durumu, anüs solunumu, bağ tutturumu, bakış uyuşumu, basınç duyumu, beta bozunumu, beyin oluşumu, bilgi toplumu, bronş adenomu, buyruk kurumu, bürgeç soyumu, Conn sendromu, çamur oluşumu, çift yokolumu, deri solunumu, eğitim kurumu, eğri uydurumu, ekinokok kumu, faktör sunumu, finans kurumu, ...

12 harfli

A-C sendromu, ankut tohumu, aspur tohumu, aşiret toğmu, Avrupa uyumu, bağır yorumu, banka hücumu, biçim bozumu, çıkma durumu, çiçek durumu, çift oluşumu, değer durumu, denge durumu, deri lenfomu, devin duyumu, doyma durumu, döviz sunumu, duygu durumu, engel duyumu, erden doğumu, etiket formu, ...

11 harfli

A kromozomu, ağı korkumu, araç durumu, atom oylumu, B kromozomu, besi bozumu, biçimbozumu, börk boğumu, ceza tutumu, coşku uyumu, çam budrumu, damar olumu, dokut olumu, emek sunumu, granit kumu, hani yok mu, hava durumu, hece yutumu, ışık duyumu, ikil konumu, ilgi durumu, ...

10 harfli

bağ bozumu, balık mumu, baş yunumu, beyin kumu, cücü olumu, diş doğumu, dokut nomu, gün durumu, kan bozumu, kan durumu, kan kusumu, kan serumu, kas duyumu, kendi tomu, koç savumu, mezar mumu, mühür mumu, renk uyumu, ruh durumu, ses bozumu, sidik kumu, ...

9 harfli

ad durumu, bağbozumu, Dışıkkumu, egir mumu, eğer mumu, eğil mumu, eğin mumu, eğir mumu, eker mumu, elin mumu, et soyumu, eyer komu, gelinmumu, göz oyumu, gündurumu, im konumu, kan olumu, kuş uçumu, kuşlokumu, maktohumu, öküzuyumu, ...

8 harfli

bal mumu, cilamumu, gök kumu, H-yorumu, iş uyumu, kuru umu, öd olumu, piremumu, su olumu, yer mumu

7 harfli

balmumu, comcomu, gökkumu, gumgumu, kumkumu, tecemmu, yermumu

6 harfli

yol mu

5 harfli

gutmu, harmu, hommu, kutmu, mecmu, mesmu, urumu

4 harfli

armu, comu, çomu, damu, domu, dumu, gamu, hamu, homu, kamu, komu, mamu, momu, samu, tamu

3 harfli

EMU, umu

Kelime Ara