NAS ile biten kelimeler

NAS ile biten veya sonunda NAS olan kelimeler 46 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre NAS ile biten kelimeler

16 harfli

Pentatrichomonas

15 harfli

Carcinus maenas

14 harfli

Tritrichomonas

13 harfli

Columba oenas, Columha oenas

12 harfli

Herpetomonas, Retortamonas

11 harfli

Enteromonas, musikişinas, Pseudomonas, Trichomonas, vazifeşinas, Xanthomonas

10 harfli

cihanşinas, hatırşinas, Histomonas, kadirşinas, Nannomonas, nimetşinas, trikomonas

9 harfli

Aeromonas

8 harfli

aleminas, ankırnas, hakşinas

7 harfli

Ağırnas, istinas, patanas, tasanas

6 harfli

ananas, caynas, cinnas, finnas, furnas, hinnas, pırnas

5 harfli

cınas, cinas, ecnas, innas, kanas, konas, manas, tanas, tınas, tinas

3 harfli

nas

Kelime Ara