PR ile başlayan kelimeler

PR ile başlayan veya başında PR olan kelimeler 880 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Pr aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Pr anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PR ile başlayan kelimeler

25 harfli

program geçici düzeltmesi, propiyonik asit türevleri, Prosthogonimus macrorchis, Prosthogonimus pellucidus, protandrik hermafroditlik, protein etkinlik derecesi, Protostrongylus rufescens

24 harfli

Prais-Winsten düzeltmesi, Prais-Winsten tahmincisi, primer alimenter timpani, primer seks karakterleri, primer uterus tembelliği, primordiyal eşey hücresi, projektör ışığında olmak, proksimal kıvrımlı tübül, prosessus intrayugularis, prostat-spesifik antijen, protoplazmik astrositler, prototekal enfeksiyonlar, prototekal enterokolitis, protozoon enfeksiyonları

23 harfli

prenatal toksoplazmozis, prepusyum divertikülümü, prepusyum ürolitiyazisi, presistemik eliminasyon, prestij fiyatlandırması, primer lenfoit organlar, primer mide dilatasyonu, proksimal dalgalı kanal, protein tamamlayıcıları, proteince zengin yemler, Protopterus aethiopicus, Prymnacantha popelairii

22 harfli

Prais-Winsten dönüşümü, presinaptik kesecikler, primer rumen timpanisi, profil izdüşüm düzlemi, propiyonik asit tayini, prosessus ekstensoryus, prosessus kornikulatus, prosessus pterigoideus, prosessus suprahamatus, protein etkinlik oranı, protein translokasyonu, Prymnacantha popelairü

21 harfli

Prais-Winsten tahmini, prebetalipoproteinemi, prizmanın yanal alanı, prodesse et delectare, prognosis quoad vitam, program bütçe sistemi, program seçme düğmesi, program tanımlı dosya, programlanmaz uçbirim, programlı hücre ölümü, promiyelositik lösemi, prosessus aksessoryus, prosessus hiyaloideus, prosessus korakoideus, prosessus koronoideus, prosessus kuneiformis, prosessus piramidalis, prosessus sfenoidalis, prosessus transversus, prosessus zigomatikus, prostaglandin F2 alfa, ...

20 harfli

prefinansman kredisi, preformasyon teorisi, prepusyum klitoridis, prerenal yetersizlik, primer bağışık yanıt, primer hücre kültürü, Priodontes giganteus, prizmanın yüksekliği, proboskis çengelleri, Procellaria pelagica, profesyonelleştirmek, progestin analogları, program tanımlı veri, programlanır uçbirim, projeksiyon makinesi, proksimal aksonapati, proliferasyon evresi, propaganda izlencesi, prosessus alveolaris, prosessus kondilaris, prosessus ksifoideus, ...

19 harfli

preovulator folikül, primer hipogonadizm, primli kambiyo kuru, primordiyal folikül, proboskis kancaları, profesyonelleştirme, proje değerlendirme, projeksiyon formülü, projeksiyon lambası, prokaryotik protist, proksimal düz tübül, promiskuitet kuramı, prosessus angularis, prosessus frontalis, prosessus kornualis, prosessus lateralis, prosessus lingualis, prosessus mediyalis, prosessus orbitalis, prosessus palatinus, prosessus rostralis, ...

18 harfli

prebetalipoprotein, prehepatik ikterus, Presbytis entellus, primer prodüksiyon, primer spermatosit, primordiyal yüzgeç, prizmalı tayfçeker, Procapra gutturosa, profilaktif tedavi, profilaktik tedavi, program geliştirme, program yöneticisi, projeksiyon tutmak, projektif geometri, proliferatif yangı, proöstrüs kanaması, prosessus ankoneus, prosessus kaudatus, prosessus septalis, prosessus siliares, prosessus spinozus, ...

17 harfli

pratik anlamlılık, prepusyum yangısı, presinaptik nöron, primer bütilalkol, primer transkript, primer üreticiler, Pristella riddlei, Problematik yargı, Procavia capensis, Procellariiformes, profesyonelleşmek, programlayabilmek, proliferatif evre, promosyon karması, propandiol türevi, prosessus hamatus, prosessus hemalis, prosessus nazalis, prosessus vokalis, prostat kanalları, protein eş değeri, ...

16 harfli

preavili mevduat, predeterminasyon, prefrontal kemik, presbiteriyenlik, Presbytis aurata, presync programı, preventif tedavi, primer süksesyon, Privalov teoremi, prizmatik epitel, problem çıkarmak, Procavia syriaca, prodüktif enerji, profesyonelleşme, progestatif evre, programlaştırmak, programlayabilme, progresif ataksi, projelendirilmek, projenitor hücre, prolapsus vajina, ...

15 harfli

prangaya vurmak, pratikleştirmek, prefabrik konut, preimplantasyon, Prekoz Merinosu, prekürarizasyon, premolar dişler, presbiteryenlik, presinaptik zar, primer alopesia, primer kompleks, primer meristem, primer standart, primer tüketici, Prinia gracilis, prion hastalığı, Prionace glauca, Pristis pristis, prizma renkleri, prizmalı dürbün, prizmanın hacmi, ...

14 harfli

pranga mahkûmu, pratikleştirme, predispozisyon, prefabrikasyon, prematür doğum, pressure wound, Pribnow kutusu, primer folikül, primli ticaret, Procellariidae, prodromal evre, proeritroblast, profesyonellik, progestajenler, projelendirmek, proklorperazin, proktostenozis, proleterleşmek, prolin, Pro, P, promotor bölge, proontogenezis, ...

13 harfli

pranga cezası, pranga kaçağı, preadaptasyon, predileksiyon, Preece deneyi, premedikasyon, prenatal evre, Prens Adaları, presipitasyon, primer ksilem, primer kültür, primer üretme, primer-fosfat, priming olayı, primli tahvil, problem etmek, problem olmak, problemsizlik, Procyon lator, profesyonelce, profundal zon, ...

12 harfli

pratikleşmek, preanestezik, prediyabetes, prefinansman, prekambriyen, prekambriyum, preoperkulum, preparalitik, Prepotenslik, preprohormon, presbiakuzis, presbiteryen, presentasyon, prevantoryum, prezantasyon, primer duvar, primer efekt, primer kemik, primer oosit, proakselerin, probit model, ...

11 harfli

pragmacılık, pratikleşme, preanestezi, predigesyon, prediksiyon, prehistorik, prehistorya, preklinikal, premaksilla, premünisyon, preoperatif, preparasyon, prepubertal, pres yapmak, presfenoyit, presinaptik, prevensiyon, prezervatif, pridoksamin, primer sonu, primer yapı, ...

10 harfli

pragmatist, pragmatizm, preabdomen, prealbumin, prebiyotik, prebiyotik, predipping, pregenital, prehalluks, prekosiyal, prelinamin, prenseslik, preprotein, prepuberal, prepuberte, prerekruit, presbitlik, presipitat, presipitin, preslenmek, presternum, ...

9 harfli

pragmatik, prakarana, prangasız, praseodim, pratiklik, pratisyen, prazeodim, predasyon, prednizon, prefabrik, prekordal, Prekürsor, prekürsör, prelevman, prematüre, premorbit, prepatent, prepoleks, prepusyum, pres suyu, presçilik, ...

8 harfli

praesoma, pragmacı, prangalı, Prasiyon, pratikte, prazepam, prazosin, predatör, prelarva, prematür, prenatal, prenslik, preparat, prerenal, presence, presleme, prezante, Primates, primidin, primidon, primikür, ...

7 harfli

prahmak, prakrıt, praniza, pratika, preanal, premiks, prenimf, prenses, prensip, preoral, prepupa, presbit, prespit, prestij, Primula, printer, proagon, problem, prodrom, progeni, prognoz, ...

6 harfli

praçol, pramit, pranga, prankı, pratik, preamp, prelüt, presçi, presto, primaj, primat, primaz, primer, primus, priyon, prizma, probit, profaj, profaz, profen, profil, ...

5 harfli

prafa, prava, prens, prese, print, prion, proje, promo, Proto, prova, pruva

4 harfli

pres, PRID, PRIH, prim, priz, prob

3 harfli

PRH, Pro, PRV

2 harfli

Pr

Kelime Ara