PS ile başlayan kelimeler

PS ile başlayan veya başında PS olan kelimeler 147 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Ps aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. Ps anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre PS ile başlayan kelimeler

25 harfli

Pseudolynchia canariensis, Psödomonas enfeksiyonları

24 harfli

psammomamatöz meningiyom, Pseudomonas chlororaphis, psödohepatorenal sendrom

23 harfli

Pseudomonas fluorescens

22 harfli

Pseudomonas aeruginosa, Pseudotropheus auratus

21 harfli

Pseudolynchia marirah, psikojenik dermatitis, psikosomatik hastalık, psödokeratin kistleri

20 harfli

Psittacula passerina

19 harfli

Psittacus erithacus, psödohermafroditizm

18 harfli

Psoroptes cuniculi

17 harfli

psammom cisimciği, pseudometrik uzay, psikolojik mantık, Psophia crepitans, psödokromhidrozis, psödoperikarditis

16 harfli

Pseudamphistomum, psikofarmakoloji, psikolojik savaş, psorergatik uyuz, psödohipertrofik, psödopityalismus, psödopoliglobuli

15 harfli

pseudo karakter, Pseudophyllidea, Pseudoterranova, psikolojik okul, psikolojik oyun, psödo ven nabzı, psödohemoptizis, psödohipertrofi, psödooligodonti, psödoplâzmodyum, psödopoliodonti, psödotüberküloz, psychoacoustics

14 harfli

PS antijenleri, psikoanaleptik, psikodisleptik, psikopatolojik, psikotrop ilaç, Psoroptes equi, Psoroptes ovis, psoroptik uyuz, psödoapopleksi, psödoeozinofil, psödomelanozis, psödomembranlı, psödomembranöz, psödoparafilya, psödoparalizis, psödopregnansi, psödosklerozis

13 harfli

Psetta maxima, Pseudolynchia, psikopatoloji, psikostimülan, psödoanodonti, psödoartrozis, psödohemofili, psödosölomata

12 harfli

psammofitler, Psammophidae, psammosarkom, pseudometrik, pseudovektör, psikanalizci, psikiyatrist, psikosomatik, psikroterapi, psoryasiform, psödartrozis, psödoefedrin, psödomembran, psödoparezis, psödopolitik, psödopolizis, psödoskoleks

11 harfli

Pseudomonas, psikanalist, psikoanaliz, psikoleptik, psikolojizm, psikoteknik, psikoterapi, psikrofilik, Psikrofiloz, Psittacidae, psittakozis, Psoroptidae, psödoataksi, psödolabiya, psödolenfom, psödopodyum, psödorabies, psödovakuol, Psychodidae

10 harfli

psikanaliz, psikasteni, psikiyatri, psikojenik, psikolojik, psikometri, psikrotrof, psilomelan, psilosibin, psoas kası, Psophiidae, Psorophora, psödoanemi, psödofarsi

9 harfli

psammofil, psikiyatr, psikodram, psikoloji, psikopati, psikrofil, Psophidae, Psoroptes, psoroptik, psoryazis, psödokist, psödorafe

8 harfli

psikolog, psikopat, psilosin, Psittaci, psoralen, psödogen, psödohif, psödopod, psödopot

7 harfli

psammon

6 harfli

psamit, Psammo, psikoz, psişik

5 harfli

psoas

4 harfli

PSBR

3 harfli

PSA

2 harfli

Ps

Kelime Ara