SO ile başlayan kelimeler

SO ile başlayan veya başında SO olan kelimeler 2446 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre SO ile başlayan kelimeler

25 harfli

soğuk aglutinin hastalığı, soğutmaç boşaltma musluğu, sokulma-kaçınma çatışması, sol sadeleştirilebilir ok, soldan kısıtlanabilir öğe, soldan sağa üstünü çizmek, Solomonoff Levin dağılımı, soluk borusu kıkırdakları, solumansal solunum ölçümü, solunum güçlüğü hastalığı, somatik hücre melezlemesi, sonaşamların kütüklenmesi, sonlu boyutlu lineer uzay, sonsuz etki tepki sistemi, sonsuz küçükler işlencesi, sonsuzda sıfırlanan işlev, sosyal güvenlik kurumları, Southern lekeleme tekniği, soya ekstraksiyon küspesi, soya proteini konsantresi, soysal tünerimsel alıklık

24 harfli

sodyum alüminyum silikat, sodyum soğutmalı reaktör, soğuk asitli temizleyici, soğuk çekilmiş çelik tel, soğuk su hemoglobinürisi, soğutma suyu sıcakölçeri, sol el koordinat sistemi, sola abomazum deplasmanı, solo yapmak (veya atmak), solucansı takıca benzeri, soluğu (bir yerde) almak, soluğu soluğuna sığmamak, soluman-öykesel çevgence, solumancık-sincik yalımı, solungaç çevresi boşluğu, son öndeyi hatası ölçütü, son seste ünsüz türemesi, sonlu dağıtılmış gecikme, sonlu etki tepki sistemi, sonlu kalanlar işlencesi, sonuçta tamamlanmış fiil, ...

23 harfli

sodyum hidroksit yunağı, sodyum potasyum pompası, sodyum selüloz glikolat, soğuğa duyarlı mutasyon, soğuk damga (ciltçilik), soğuk duş etkisi yapmak, soğutmaç saptama kuşağı, sokur-bumbar ağızlatımı, sol parasternal pencere, sol sefaloilyal vaziyet, soldan sağa işaretlemek, solidar patoloji görüşü, soluk borusu perküsyonu, soluk burgucul gülbenek, soluk verme yedek hacmi, solumansal yin akarcası, solunum sinsityal virüs, solunuma bağlı kayıplar, son seste ünlü türemesi, son yolculuğa uğurlamak, sonlu kalanlar denklemi, ...

22 harfli

sodyum asit pirofosfat, sodyum benzen sülfonat, sodyum hidroksit testi, soğrulmuş maksimum doz, soğuk iklimler bölgesi, soğuk indirimli alaşım, soğuk seven bakteriler, soğutulmuş metal aygıt, sol dorsoilyal vaziyet, sol lumboilyal vaziyet, sol tarafından kalkmak, solgun civciv sendromu, soluk alma yedek hacmi, soluk burguca yazımcıl, solumansal şavk yazımı, solungaç atım enerjisi, solunum kat sayısı, RQ, sonaşam yönetmelikleri, sondan eklemeli diller, sonlu boyutlu operator, sonlu kesişim özelliği, ...

21 harfli

sodyum buharlı ışıtaç, sodyum siyanür yunağı, soğuk başlamalı lamba, soğuk indirimli çelik, soğuk kalıplı suverme, soğuk kanlı hayvanlar, soğuk karkas ağırlığı, soğukkanlı at ırkları, soğutmaç çıkış borusu, soğutmaç giriş borusu, soğutmaç taşma borusu, sol kalp yetersizliği, sol koroner atardamar, solucansı takı ağrısı, soluk alma kapasitesi, solumansal kara kezik, solunum alıştırmaları, solunum metabolizması, solunumun intensitesi, somatik hücre hibridi, son borç verme mercii, ...

20 harfli

sodyum hidrür süreci, soğrulmuş doz debisi, soğuk bozunmuş çelik, soğuk çözenli yıkama, soğuk haddeli alaşım, soğuk işlemlik çelik, soğukkanlı hayvanlar, sokursal düzme büzek, solanin zehirlenmesi, soldurulmuş silajlar, soluk borusu yangısı, soluk burguca yazgan, soluktan dirim sezme, soluman köfekelenimi, solunum bronşçukları, solunum teprek bilim, solutgan, (solutkan), somaklonal varyasyon, somatik embriyogenez, somatik hücre melezi, somatik hücre sayısı, ...

19 harfli

Soderberg elektrodu, soğuk duvarlı fırın, soğuk haddeli çelik, soğuk hava tedavisi, soğuk işlenik çelik, soğuk katotlu lamba, sokulma başkalaşımı, sokur kırışıklatımı, sol eşkümeler uzayı, sol kuyruk sınaması, sol tersinir eleman, soldan sağa imlemek, soldan sıfır böleni, soldan tersinir öğe, Solenodon paradoxus, solist çalışma yeri, Solow büyüme modeli, solucan eğrelti otu, solucan takı kesiti, soluk borusu çatalı, soluk burguca döküm, ...

18 harfli

sodyum liyotrionin, sodyum-kükürt pili, soğuk galvanizleme, soğuk kaynak yapma, soğukta olgunlaşma, soğulcanımsı sıkım, soğurma süzgeçleri, sokur çevre yalımı, sol A-doğru-uzaysı, sola sunum kayması, solak davul dövmek, solda sıfır kalmak, soliter parazitlik, soluk alma merkezi, soluk burgucalamak, soluk burgucalılık, solumancıl burguca, solumansal daralım, solungaç lâmelleri, solungaçsal köncük, solunum asitliliği, ...

17 harfli

sodyum bikarbonat, sodyum hipoklorit, sodyum hiposülfit, sodyum kaynakları, sodyum tiyosülfat, soğuk hava deposu, soğurma çizgileri, soğurma katsayısı, soğurma kuralları, soğurma spektrumu, soğurmalı denetim, sohur sohur etmek, sokak sokak etmek, Sokrates yöntemi:, sokulma davranışı, sokulma kayaçları, sokur sokur etmek, sol dip doksandan, sol doğrusal uzay, sol işi sağ olmak, sol ters operatör, ...

16 harfli

sodyum hidroksit, sodyum lasalosit, sodyum salisilat, soğan başı kubbe, soğuk fosfatlama, soğukçul pısırtı, soğukkanlı olmak, soğuksu akıntısı, soğukta depolama, soğutma makinesi, soğutmaç desteği, soğutmaç perdesi, soğutucu akışkan, sokak oyuncuları, sokur gerdelliği, sokur yoğunlanım, sol ayaklık kolu, sol birim eleman, sol el yönlenimi, sol eli beklemek, sol yer ışıkları, ...

15 harfli

soda-kireç camı, sodyum bentonit, sodyum karbonat, sodyum-glutamat, Sofularçiftliği, soğan mildiyösü, soğanlı mıhlama, soğansı ayrışma, soğuk aglutinin, soğuk algınlığı, soğuk haddeleme, soğuk indirimli, soğuk tütsüleme, soğuk yansıtıcı, soğulaz soğulaz, soğulcan toprak, soğuma evreleri, soğuma kısalığı, soğutmaç borusu, soğutmaç kapağı, sokak süpürgesi, ...

14 harfli

sodyum lambası, sodyum pompası, sodyum selenat, sodyum selenit, sofa tezkeresi, sofra donatmak, sofralık balık, soğaraç tavası, soğlaç buğdayı, soğnadan görme, soğuk alt-üşek, soğuk çekilmiş, soğuk denkleme, soğuk elektrot, soğuk ısırması, soğuk iklimler, soğuk tedavisi, soğuklaştırmak, soğuma çatlağı, soğurma cihazı, soğurma yasası, ...

13 harfli

sodyum asetat, sodyum bromür, sodyum florit, sodyum fosfat, sodyum iyodat, sodyum iyodür, sodyum klorür, sodyum nitrat, sodyum nitrit, sodyum sitrat, sodyum sülfat, sofra çıkması, sofra tahtası, soğan yahnısı, soğan yahnisi, soğrulmuş doz, soğuk ateşlik, soğuk bozunum, soğuk dalgası, soğuk indirim, soğuk işlenik, ...

12 harfli

sobacısavası, sobe pencere, sofalı ocağı, sofra çekmek, sofra eskisi, sofra örtüsü, sofra takımı, sofrası açık, soğan çiçeği, soğan kebabı, soğan sineği, Soğanlıyürük, soğla toprak, soğlaz olmak, Soğucakpınar, soğuk çalmak, soğuk çıkmak, soğuk durmak, soğuk emlemi, soğuk işleme, soğuk nevale, ...

11 harfli

soba çolağı, soda kireci, sodırlanmak, sofra duası, sofra olmak, softalaşmak, sogo shosha, soğan akarı, soğan ekmek, soğan taşır, soğan ufağı, soğan uşağı, soğanerkeği, Soğanlıtepe, soğantaşağı, soğuk almak, soğuk basma, soğuk çekme, soğuk damga, Soğuk Deniz, soğuk germe, ...

10 harfli

soba odası, sobamakası, sodyum CMC, sofa kurma, sofademiri, sofra başı, sofra bezi, sofra tuzu, softalaşma, Sofumahmut, Sofutepesi, soğanbastı, soğancılık, soğanlamak, soğrumsama, soğuk alım, soğuk apse, soğuk büfe, soğuk harp, soğuk ışık, soğuk para, ...

9 harfli

sobacılık, sobelemek, soculamak, soda külü, soda lime, sodolamak, sofalılar, sofistike, sofistler, sofistlik, sofraaltı, soft tone, Sofuhalil, Soğanbükü, soğanımsı, soğanilik, soğanlama, Soğansuyu, soğertmek, soğkanmak, soğlanmak, ...

8 harfli

sobeleme, socukmak, sodyumlu, Sofalaca, Sofçular, sofistik, sofralık, Sofrazlı, Softalar, softalık, Sofualan, Sofuoğlu, sogulmak, sogurgan, soğalmak, soğancık, Soğanköy, soğanlık, soğansal, Soğdakça, soğlamak, ...

7 harfli

sobalah, sobalık, sobasız, sobelen, soçeçel, sodalit, sofracı, softaca, Sofuköy, Sofular, Sofullu, sofuluk, sogetto, sogürme, soğacak, soğalak, soğancı, soğanlı, soğansı, soğaraç, soğlama, ...

6 harfli

sobacı, sobalı, sobbet, Sobran, Sobuca, sodret, sodyum, sofist, sofizm, soflaz, sofora, sofuca, Sofulu, sogmak, Soğdca, soğlak, soğluk, soğmak, soğnak, soğraç, soğuca, ...

5 harfli

soben, sobet, sobra, sobut, sodak, sodal, sodan, sodır, sofah, Sofca, sofra, softa, sofuç, sogak, sogan, soğan, soğla, soğna, soğon, soğra, soğuh, ...

4 harfli

soan, soba, sobe, soda, sofa, sofı, sofi, sofu, sogu, soğn, soha, sohu, soka, sokı, soko, soku, sola, solé, solo, soma, somi, ...

3 harfli

soa, SOB, soç, SOD, soe, sof, sog, soğ, sok, sol, som, son, sop, sor, sos, sov, soy, soz

2 harfli

so

Kelime Ara