YÜZE ile başlayan kelimeler

YÜZE ile başlayan veya başında YÜZE olan kelimeler 148 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YÜZE ile başlayan kelimeler

25 harfli

yüzertoplu buhar tutucusu, yüzey merkezli kübik yapı, yüzey özekli küpsel metal, yüzeysel mantar hastalığı

24 harfli

yüzey özekli küpsel yapı, yüzeyin asli eğrilikleri

23 harfli

yüzey gerilim katsayısı, yüzeyin temel biçimleri

22 harfli

yüzey karbonu niceliği, yüzey sertleştirilmesi

21 harfli

yüzeylerarası gerilim

20 harfli

yüzey bitirme işlemi, yüzey etkin maddeler, yüzey yükseltgenmesi

19 harfli

yüzen faizli tahvil, yüzey buzul taşları, yüzey soğuma eğrisi, Yüzeysel Temelatımı

18 harfli

yüzey adsorpsiyonu, yüzey ısıdenetiri., yüzey kompozisyonu, yüzey osteositleri, yüzey sertleştirme, yüzeyi biçimli cam, yüzeysel greftleme

17 harfli

yüze kir getirmek, yüzen kur sistemi, yüzey aktif madde, yüzey araştırması, yüzey galsama ağı, yüzey özekli yapı, yüzey-aktif madde, yüzeysel anestezi, yüzeysel geçerlik, yüzeyselleştirmek

16 harfli

yüze peçe yapmak, yüzey buzul taşı, yüzey özekli küp, yüzeyetkin özdek, yüzeysel solunum, yüzeyselleştirme

15 harfli

yüze kir gelmek, yüzey bulaşkanı, yüzey dalgaları, yüzey hazırlama, yüzey integrali, yüzey kayaçları, yüzey pürüzleme, yüzey sıcaklığı, yüzey şekilleri, yüzeyi sertliği, yüzeyin normali

14 harfli

yüze duramamak, yüze durdurmak, yüze gülücülük, yüze yüz olmak, yüzek yörenmek, yüzen cisimler, yüzey bulaşımı, yüzey enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey incekatı, yüzey merkezli, yüzey özelliği, yüzeyden okuma, yüzeyselleşmek

13 harfli

yüze getirmek, yüze getürmek, yüzen tiyatro, yüzer tiyatro, yüzertop kolu, yüzey bilimci, yüzey bitirme, yüzey düzgeni, yüzey kaplamı, yüzey karbonu, yüzey maddesi, yüzey tümlevi, yüzeyli çakıl, yüzeyselleşme

12 harfli

yüze çağrıcı, yüze soğurma, yüze tutunan, yüzebilirlik, yüzeç iğnesi, Yüzer sandık, yüzerlik otu, yüzey bilimi, yüzey bitimi, yüzey çizimi, yüzey erkesi, yüzey işlemi, yüzey koruma, yüzey kusuru, yüzey suları

11 harfli

yüze çıkmak, yüze dokunç, yüze durmak, yüze gelmek, yüze gülmek, yüze gülücü, yüze vurmak, yüzeç odası, yüzel erime, yüzer bölge, yüzer değer, yüzer havuz, yüzesoğurma, yüzetutunum, yüzey alanı, yüzeyleşmek

10 harfli

yüze çıkan, yüze gelen, yüze tutan, yüze tutma, yüzebilmek, yüzer kent, yüzergezer, yüzey dozu, yüzey yara, yüzeyçizim, yüzeyleşme, yüzeyölçer

9 harfli

yüzebilme, yüzen kur, yüzer buz, yüzer kum, yüzer top

8 harfli

yüze yüz, yüzellik, yüzer ev, yüzergen, yüzerlik, yüzertop, yüzetmek, yüzeycik, yüzeysel

7 harfli

yüzeğen, yüzelik, yüzerik, yüzerli, yüzerme

5 harfli

yüzeç, yüzek, yüzen, yüzer, Yüzev, yüzey

Kelime Ara