YI ile biten kelimeler

YI ile biten veya sonunda YI olan kelimeler 613 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YI ile biten kelimeler

25 harfli

doğrusal dönüşümler uzayı, Hausdorff topolojik uzayı

24 harfli

bölünmez sayı, asal sayı, büyük oranlı aşınma payı, girintili çıkıntılı kıyı

23 harfli

düzenleme ortaklık payı, indirgenebilir tam sayı, yerel düzey durum uzayı

22 harfli

büyükçe özlekler uzayı, çarpım ilingesel uzayı, karmaşık diziler uzayı, katkısız kat alan payı, kesikli örneklem uzayı, metrik topolojik uzayı, net enerji yaşama payı, olağanüstü aşınma payı, operatörün sıfır-uzayı, plazma büzülmesi olayı, Riemann katmanlı uzayı, sermayenin aşınma payı, sonlu-ötesi sayaI sayı, sonlu-ötesi sıral sayı, sürekli örneklem uzayı, topolojik vektör uzayı

21 harfli

ayak baş parmak olayı, cıva buğulu ışık yayı, çarpım doğrusal uzayı, frechet—Urysohn uzayı, ilingesel eşlek uzayı, ilingesel yöney uzayı, iş dokuncası kâr payı, karmaşık vektör uzayı, katkılı kat alan payı, mızraklı süvari alayı, n boyutlu Öklit uzayı, toprak tipleri yanayı

20 harfli

Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, cebirsel eşlek uzayı, değişken aşınma payı, dolaysız aşınma payı, kavrama ağırşak yayı, matrisin satır uzayı, matrisin sütun uzayı, negatif olmayan sayı, takım değiştirme ayı

19 harfli

Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, Bezold-Brüche olayı, çarpım düzgün uzayı, doğal Fréchet uzayı, dolaylı aşınma payı, durağan aşınma payı, gerçel vektör uzayı, karteziyen En uzayı, kaya döküntülü kıyı, sağ eşkümeler uzayı, sol eşkümeler uzayı, T3? topolojik uzayı, yazar elindeki sayı

18 harfli

azalan aşınma payı, badırık batman ayı, Çerkez Ethem Olayı, çifte duyarlı sayı, düzensiz ses olayı, eskime-aşınma payı, eşlenik sanal sayı, fonksiyonlar uzayı, fotoelektrik olayı, karakteristik sayı, kuasi-Banach uzayı, lığ yığıntılı kıyı, olağan aşınma payı, polinomsal katsayı, sıralı yöney uzayı, T1 topolojik uzayı, T2 topolojik uzayı, T4 topolojik uzayı, To topolojik uzayı, yanlış kopya olayı

17 harfli

araştırma kurmayı, artan-aşınma payı, Buckingham Sarayı, çokbasamaklı sayı, düzenli ses olayı, H1(Rn)Hardy uzayı, kömürlü ışık yayı, mart ayı dert ayı, ortak etken uzayı, sadrazamlık alayı, sanal adres uzayı, yarı Montel uzayı, yerel Öklit uzayı

16 harfli

alt vektör uzayı, Avrupa Sayıştayı, bildirmelik payı, büyük mevlit ayı, C katmanlı uzayı, cıvalı ışık yayı, çekirdeksel sayı, en muhtemel sayı, gök perdesi rayı, histerezis olayı, iştirümpel olayı, “kienbock” olayı, Kolmogorov uzayı, küçük mevlit ayı, ön Hilbert uzayı, ön-Hilbert uzayı, peygamberbuğdayı, sudan çıkma kıyı, tabansal ön kıyı, taşhoğlu buğdayı, toplumsal işpayı

15 harfli

bankerlik olayı, belediye sarayı, büyük tövbe ayı, dâhiliye subayı, eşdikmelik yayı, eşkesenlik yayı, eşteğetlik yayı, gelemir buğdayı, geri çekme yayı, halkbilim olayı, Hausdorff uzayı, ikitabanlı sayı, indükleme olayı, irrasyonel sayı, karagöl buğdayı, küçük tövbe ayı, Minkowski uzayı, nişasta buğdayı, ödeneklik onayı, parametre uzayı, Polonya buğdayı, ...

14 harfli

açısal katsayı, alibeğ buğdayı, at üstünde ayı, “b c g ” olayı, barınaklı kıyı, çokgensel sayı, eşitlikte sayı, etkileşim payı, Lebesgue uzayı, Lindelöf uzayı, mandibula yayı, meridiyen yayı, olasılık uzayı, örneklem uzayı, öveyik buğdayı, padişah sarayı, Purkinye olayı, Riemyann uzayı, Riesz altuzayı, selâmlık alayı, soğlaç buğdayı, ...

13 harfli

açıklar alayı, adalet sarayı, akkanat alayı, Avignon olayı, baklava alayı, benzeti uzayı, bursa buğdayı, cebirsel sayı, Compton olayı, dayanak uzayı, devinme olayı, dikmelik yayı, diziler uzayı, dolayı dolayı, Doppler olayı, elektrik yayı, en uygun sayı, Finsler uzayı, frechet uzayı, hicaz buğdayı, Hilbert uzayı, ...

12 harfli

Agadir olayı, ağırlık rayı, artısız sayı, ateş buğdayı, atomsal sayı, “bail” olayı, Banach uzayı, bayram alayı, bileşik sayı, bozulma payı, Brütüs olayı, burulma yayı, cenaze alayı, çeşmek alayı, danışık çayı, Değirmençayı, denge yanayı, deniz ördeyı, devlet onayı, düzenli kıyı, eksisiz sayı, ...

11 harfli

abstre sayı, Acem halayı, aç kabadayı, aşınma payı, Baire uzayı, basınç yayı, baş katsayı, beşik alayı, boyuna kıyı, bozdag çayı, bölüm uzayı, bütçe uzayı, C (M) uzayı, cenk kolayı, çam buğdayı, çarpak kıyı, çevren rayı, dalma olayı, denek uzayı, dikeç uzayı, diş buğdayı, ...

10 harfli

aday adayı, alçak kıyı, altın sayı, Anzer çayı, artık sayı, aslan payı, aşkın sayı, banko sayı, baskı yayı, başkatsayı, batık kıyı, bayram ayı, béyram ayı, borsa payı, burun çayı, bükme yayı, bükrüm ayı, cılcıl ayı, Çengelkayı, damar yayı, değer payı, ...

9 harfli

aort yayı, Arabaçayı, arsa payı, artı sayı, asal sayı, asıl sayı, astelsayı, Aşağıkayı, aşure ayı, bağışlayı, bayırçayı, berredayı, biçim ayı, cicim ayı, cilt payı, Coo uzayı, cücük ayı, Çaparkayı, çene yayı, çicik ayı, çift sayı, ...

8 harfli

ada çayı, Alankıyı, ardalayı, arkalayı, Asarçayı, aşır ayı, Avcıçayı, Büyükayı, cağatayı, çitigıyı, dağ çayı, dar kıyı, darı ayı, dış kıyı, dil yayı, eğikkıyı, el olayı, Esenkıyı, gabadayı, gabalayı, geceyayı, ...

7 harfli

adaçayı, aduzayı, ağadayı, bekdayı, berhayı, beş ayı, boz ayı, C uzayı, cıblayı, Çaykıyı, çermayı, çokdayı, dağçayı, dapdayı, daptayı, dasdayı, dikkıyı, döl ayı, dursayı, elevayı, goç ayı, ...

6 harfli

balayı, barayı, bırayı, borayı, boşayı, bozayı, burayı, dadayı, darayı, dolayı, dumayı, dümayı, gülayı, hanayı, havayı, kenâyı, koçayı, önsayı, sanayı, savayı, sumayı, ...

5 harfli

alayı, dayyı, hayyı, orayı, otayı, ulayı, umayı

4 harfli

ayyı, dayı, gayı, gıyı, kayı, kıyı, mıyı, sayı

3 harfli

ayı

Kelime Ara