AÇI ile biten kelimeler

AÇI ile biten veya sonunda AÇI olan kelimeler 104 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

açı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. açı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AÇI ile biten kelimeler

23 harfli

binyaprak otu, arapsaçı

20 harfli

kuyruklu yıldız saçı

19 harfli

kuyrukluyıldız saçı

18 harfli

komşu bütünler açı, uzay açı, katı açı

16 harfli

iki-düzlemli açı, ikili Malta haçı

15 harfli

açı - karşı açı, Berenis`in saçı, çokdüzlemli açı, ikidüzlemli açı, üç düzlemli açı

14 harfli

konser ışıtaçı

13 harfli

çok yüzlü açı, merkezcil açı, saniyelik açı, dakikalık açı

12 harfli

bütünler açı, dış ters açı, toparsal açı, kutupsal açı

11 harfli

Basınç haçı, Dış tersaçı, dönüşül açı, iç ters açı, kırnak saçı, kırtıl baçı, kör yazmaçı, küresel açı, özeksel açı, ucaysal açı

10 harfli

düzlem açı, Güney Haçı, İç tersaçı, Malta haçı, merkez açı, merkez-açı, şeytansaçı, tümler açı, Venüs saçı, yansık açı, Yöndeş açı

9 harfli

arap saçı, çevre açı, dikey açı, doğru açı, gelinsaçı, geniş açı, Güneyhaçı, karşı açı, kenar açı, komşu açı, kondıraçı, maçı maçı, sınır açı, yatık açı, yönlü açı, zimbilaçı

8 harfli

arapsaçı, arka açı, buzalaçı, katı açı, Oput açı, ters açı, yanağaçı

7 harfli

alt açı, birkaçı, botlaçı, cinsaçı, Çinsaçı, dar açı, dış açı, dik açı, düz açı, guzlaçı, helvaçı, ölü açı, tam açı, tersaçı, yıldaçı

6 harfli

arbaçı, daraçı, dışaçı, gavaçı, iç açı, iç-açı, kakaçı, kalaçı, kanaçı, karaçı, manaçı, ön açı, tamaçı, tümaçı

5 harfli

alaçı, araçı, otaçı

4 harfli

baçı, gaçı, haçı, kaçı, paçı, saçı

3 harfli

açı

Kelime Ara