AĞI ile başlayan kelimeler

AĞI ile başlayan veya başında AĞI olan kelimeler 596 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AĞI ile başlayan kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar, ağırlıklı kesitaraştırma, ağız (veya ağzını) açmak

23 harfli

ağır ve sakıncalı işler, ağırlık özekli konaçlar

22 harfli

ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır git ki yol alasın, ağır tortu madenciliği, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici

21 harfli

ağıla avluya sığmamak, ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, Ağırlaştırıcı olumlar, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ağız nekrobasillozisi, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak

20 harfli

ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, ağırlıksal çözümleme, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, ağız yer, yüz utanır, ağızdan ağıza düşmek

19 harfli

ağılı baldıran ruhu, ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı sebep, ağırlaştırılabilmek, ağırlık sertifikası, ağıryuvar, ağırküre, ağızdan soluk verme

18 harfli

ağır erkeli muzari, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ağırlaştırılabilme, ağırlık fonksiyonu, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı, ağız ağıza getirme, ağız birliği etmek, ağız saldırganlığı, ağız tavanı yarığı, ağızcıl bağımlılık, ağızdan soluk alma

17 harfli

ağık kın keseklem, ağıkçıl köncükler, ağır hapis cezası, ağır suça girişme, ağır sulu reaktör, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağırlıkla yükleme, ağısız aşı emlemi, ağız ağıza vermek, ağız dil vermemek

16 harfli

ağıkçıl düğüller, ağınım değişmezi, ağır adi yürüyüş, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağır suç uydurma, ağırlık bitirmek, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağız ağıza vêmek, ağız alışkanlığı, ağız bağı yapmak, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, ağız değişikliği, ağız değiştirmek, ağız mukoza zarı, ağız tadı vermek, ağız tıkanıklığı, ağırlaştırabilme

15 harfli

ağımsı görürlük, ağır mineraller, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağırlık merkezi, ağırlık noktası, ağıryağ süzgeci, ağız açtırmamak, ağız kalabalığı, ağız sadistliği, ağız tatsızlığı, ağız yanışlamak, ağız yanşalamak, ağız yassılamak, ağıza ip ölçmek, ağızardı abanık, ağızcıl kişilik, ağızda dağılmak, ağızdışı abanık, ağızlara düşmek, ağızlık değneği, ...

14 harfli

ağı karşılayan, ağıl kaşıntısı, ağına düşürmek, ağır etkileşim, ağır örenleyiş, ağırına gitmek, ağırlanabilmek, ağırlaşabilmek, ağırlaştırılma, ağırlatabilmek, ağırlayabilmek, ağırlığı olmak, ağırlık bulmak, ağırlık ilkesi, ağırlık işlevi, ağırlık sınırı, ağırlık yitimi, ağırlıklı saat, ağız büzüklüğü, ağız dabışdısı, ağız datlılıği, ...

13 harfli

ağıl keneleri, ağılı çözelti, ağır ayak gün, ağır eylemlik, ağır hastalık, ağır hidrojen, ağır makineli, ağır metaller, ağır söylemek, ağır sözleyiş, ağır suç atma, ağırdan almak, ağırlama günü, ağırlanabilme, ağırlaşabilme, ağırlaştırmak, ağırlatabilme, ağırlayabilme, ağırlık etmek, ağırlık olmak, ağırlık ölçme, ...

12 harfli

ağıl vergisi, ağılandırmak, ağınma ısısı, ağır gönüllü, ağır işleyim, ağır kapatım, ağır otlatma, ağır oturmak, ağır öğrenen, ağır önelcik, ağır önyapım, ağır sarılık, ağır solunum, ağır sözleme, ağır vurgulu, ağırbaşlılık, ağırcanlılık, ağırkanlılık, ağırlaştırma, ağırlık rayı, ağırlıköIçüm, ...

11 harfli

ağı bardağı, ağı karşıtı, ağı korkumu, ağı korkusu, ağı önezesi, ağı taşıyan, ağıl dutmak, ağıl etkisi, ağıl yapmak, ağılandırma, ağılı böcek, ağılı duman, ağır açınık, ağır akıllı, ağır ayaklı, ağır basmak, ağır çekmek, ağır durmak, ağır düşmek, ağır engini, ağır gelmek, ...

10 harfli

ağı bakısı, ağı böceği, ağı böcesi, ağı böcüsü, ağı çalısı, ağı çalmak, ağı çiçeği, ağı karası, ağı yutmak, ağık yalım, ağılı böcü, ağılı kurt, ağılı uçun, ağıllanmah, ağıllanmak, ağır ağsak, ağır aksak, ağır almak, ağır basan, ağır basma, ağır canlı, ...

9 harfli

ağı ağacı, ağı bozan, ağı kurdu, ağı olmak, ağı yapan, ağıcıllık, ağıçiçeği, ağılanmak, ağılaşmak, ağılı gaz, ağılı pöy, ağıllamak, ağıllanma, ağılönler, ağındıruk, ağır ağır, ağır araç, ağır ayak, ağır ceza, ağır dolu, ağır elli, ...

8 harfli

ağı dalı, ağı düğü, ağı gibi, ağıçalık, ağılamak, ağılanma, ağılaşma, Ağılbaşı, Ağıldere, ağılılık, Ağılkaya, Ağılyazı, Ağılyolu, ağır bar, ağır baş, ağır gün, ağır ol!, ağır söz, ağır suç, ağır tav, ağır ton, ...

7 harfli

ağı otu, ağıbaht, Ağıdere, ağık öz, ağıkçıl, ağıkçın, ağılama, ağılcık, ağılcın, Ağılköy, Ağıllar, ağıllık, ağılmak, Ağılönü, Ağılözü, ağıncak, ağıncık, ağıngaç, ağıngan, ağınmak, ağır iş, ...

6 harfli

ağıcık, ağıcıl, ağıkça, Ağıllı, ağılpa, ağıltı, ağımlı, ağımsı, ağınar, ağınce, ağınhu, ağınım, ağınma, ağıntı, ağırca, ağırık, ağırın, ağırma, ağırsu, ağırtı, ağışah, ...

5 harfli

ağıda, ağıla, ağılı, ağırı

4 harfli

ağıç, ağık, ağıl, ağım, ağın, ağır, ağış, ağıt

3 harfli

ağı

Kelime Ara