AĞIR ile başlayan kelimeler

AĞIR ile başlayan veya başında AĞIR olan kelimeler 245 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ağır aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ağır anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AĞIR ile başlayan kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar, ağırlıklı kesitaraştırma

23 harfli

ağır ve sakıncalı işler, ağırlık özekli konaçlar

22 harfli

ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır git ki yol alasın, ağır tortu madenciliği, ağır yüklü parçacıklar, ağırşaklı kömür kesici

21 harfli

ağır kazan geç kaynar, ağır meromiyozin, HMM, Ağırlaştırıcı olumlar, ağırlıklama katsayısı

20 harfli

ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, ağırlıksal çözümleme

19 harfli

ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı sebep, ağırlaştırılabilmek, ağırlık sertifikası, ağıryuvar, ağırküre

18 harfli

ağır erkeli muzari, ağır kayba uğramak, ağır sıvıda ayırma, ağırlaştırılabilme, ağırlık fonksiyonu, ağırlıklı bağlaşım, ağırlıklı ortalama, ağırşaklı durduraç, ağırşaklı taşıyıcı

17 harfli

ağır hapis cezası, ağır suça girişme, ağır sulu reaktör, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağırlıkla yükleme

16 harfli

ağır adi yürüyüş, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağır suç uydurma, ağırlık bitirmek, ağırşaklı kırıcı, ağırşaklı süzgeç, ağırlaştırabilme

15 harfli

ağır mineraller, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağırlık merkezi, ağırlık noktası, ağıryağ süzgeci

14 harfli

ağır etkileşim, ağır örenleyiş, ağırına gitmek, ağırlanabilmek, ağırlaşabilmek, ağırlaştırılma, ağırlatabilmek, ağırlayabilmek, ağırlığı olmak, ağırlık bulmak, ağırlık ilkesi, ağırlık işlevi, ağırlık sınırı, ağırlık yitimi, ağırlıklı saat

13 harfli

ağır ayak gün, ağır eylemlik, ağır hastalık, ağır hidrojen, ağır makineli, ağır metaller, ağır söylemek, ağır sözleyiş, ağır suç atma, ağırdan almak, ağırlama günü, ağırlanabilme, ağırlaşabilme, ağırlaştırmak, ağırlatabilme, ağırlayabilme, ağırlık etmek, ağırlık olmak, ağırlık ölçme, ağırlık özeği, ağırlıklarına, ...

12 harfli

ağır gönüllü, ağır işleyim, ağır kapatım, ağır otlatma, ağır oturmak, ağır öğrenen, ağır önelcik, ağır önyapım, ağır sarılık, ağır solunum, ağır sözleme, ağır vurgulu, ağırbaşlılık, ağırcanlılık, ağırkanlılık, ağırlaştırma, ağırlık rayı, ağırlıköIçüm, ağırşaklanma

11 harfli

ağır açınık, ağır akıllı, ağır ayaklı, ağır basmak, ağır çekmek, ağır durmak, ağır düşmek, ağır engini, ağır gelmek, ağır hizmet, ağır işiten, ağır izotop, ağır kaçmak, ağır sanayi, ağır sıklet, ağır vasıta, ağır zeamet, ağıra almak, ağırellilik, ağırişleyim, ağırlıklama

10 harfli

ağır ağsak, ağır aksak, ağır almak, ağır basan, ağır basma, ağır canlı, ağır çekiç, ağır çekim, ağır esame, ağır gidiş, ağır hasta, ağır işeme, ağır kayıp, ağır kusur, ağır nişan, ağır ortam, ağır solum, ağır taban, ağır tortu, ağır ulufe, ağır vergi, ...

9 harfli

ağır ağır, ağır araç, ağır ayak, ağır ceza, ağır dolu, ağır elli, ağır ezgi, ağır hava, ağır küre, ağır lori, ağır sıvı, ağır uyku, ağır yara, ağırbaşlı, Ağırboğaz, ağırcanlı, ağırdamak, ağırılmak, ağırıncaz, ağırkanlı, ağırlamak, ...

8 harfli

ağır bar, ağır baş, ağır gün, ağır ol!, ağır söz, ağır suç, ağır tav, ağır ton, ağır yağ, ağırayak, ağırelli, ağırınca, ağırırak, Ağırkaya, ağırküre, ağırlama, ağırsama, ağırtmak

7 harfli

ağır iş, ağır su, ağırcık, ağırcıl, ağırlık, ağırluh, ağırmak, ağırman, Ağırnas, ağırnaz, ağırrak, ağırsah, ağırsak, ağırşah, ağırşak, Ağırtaş, ağırtop, ağıryağ

6 harfli

ağırca, ağırık, ağırın, ağırma, ağırsu, ağırtı

5 harfli

ağırı

4 harfli

ağır

Kelime Ara