AĞZI ile başlayan kelimeler

AĞZI ile başlayan veya başında AĞZI olan kelimeler 180 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre AĞZI ile başlayan kelimeler

25 harfli

ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak

24 harfli

ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak

23 harfli

ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının içine baktırmak, ağzının kokusunu çekmek, ağzının tadını kaçırmak, ağzıyla içmesini bilmek

22 harfli

ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, ağzını dilini bağlamak

21 harfli

ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek

20 harfli

ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını kiraya vermek, ağzını poryaza açmak, ağzıyla kuş tutsa...

19 harfli

ağzı boşa seğirtmek, ağzı dili bağlanmak, ağzı kulağına yakın, ağzı olan konuşuyor, ağzına geldiği gibi, ağzına kira istemek, ağzına ... koymamak, ağzından yel alsın!, ağzının perhizi yok

18 harfli

ağzı burnu yerinde, ağzı dili tutulmak, ağzı guyun hapamak, ağzığerik basmacık, ağzına deve tepmek, ağzına volta almak, ağzının suyu akmak

17 harfli

ağzı kalabalıklık, ağzı kulaklarında, ağzı teneke kaplı, ağzı var dili yok, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından dökülmek, ağzından kaçırmak, ağzını geveletmek, ağzını gezeletmek, ağzını mühürlemek, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, ağzının mührü ile

16 harfli

ağzı açık kalmak, ağzı göğe değmek, ağzı kilitlenmek, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ağzını gegelemek, ağzını gevelemek, ağzını hayra aç!

15 harfli

ağzı kara olmak, ağzı kenetlilik, ağzı kilitlilik, ağzı süt kokmak, ağzığerik nazlı, ağzına düşmemek, ağzına takılmak, ağzından çıkmak, ağzından kapmak, ağzını bağlamak, ağzını koklamak, ağzını lolanmak, ağzını öğelemek, ağzını sanıtmak, ağzını toplamak

14 harfli

ağzı gevşeklik, ağzı kalabalık, ağzım sallamak, ağzına okunmak, ağzına ökünmek, ağzının kaşığı

13 harfli

ağzı ayrılmak, ağzı bozukluk, ağzı büyüklük, ağzı köpürmek, ağzı sulanmak, ağzı varmamak, ağzın fal ola, ağzına çalmak, ağzına düşmek, ağzına sağlık, ağzına sıçmak, ağzına tıkmak, ağzını bozmak, ağzını dutmak, ağzını kesmek, ağzını silmek, ağzını tutmak, ağzını yaymak

12 harfli

ağzı açıklık, ağzı astarlı, ağzı çelikli, ağzı gırağlı, ağzı karalık, ağzı kenetli, ağzı kılavlı, ağzı kilitli, ağzı kinetli, ağzı kurusun, ağzı mühürlü, ağzı oynamak, ağzı sıkılık, ağzın soğuya, ağzına almak, ağzına etmek, ağzına kadar, ağzına layık

11 harfli

ağzı boşuna, ağzı esenli, ağzı gevşek, ağzı haltak, ağzı havada, ağzı havalı, ağzı kapalı, ağzı peklik, ağzı yokarı, ağzı yumulu, Ağzıkarahan, ağzına başa

10 harfli

ağzı açmak, ağzı bağlı, ağzı bozuk, ağzı büyük, ağzı cıvık, ağzı guyun, ağzı güzel, ağzı keşli, ağzı kızıl, ağzı kilit, ağzı kitli, ağzı kokan, ağzı kutlu, ağzı liman, ağzı püsür, ağzı yelli, ağzı yomlu, ağzı yumlu, ağzı yumuh, ağzı yumuk, ağzı yünlü, ...

9 harfli

ağzı açık, ağzı açuk, ağzı berk, ağzı dolu, ağzı gara, ağzı kara, ağzı perk, ağzı sıkı, ağzı unnu, Ağzıbüyük, Ağzıdelik, ağzığerik

8 harfli

ağzı ala, ağzı aşa, ağzı bek, ağzı bir, ağzı boş, ağzı pek, ağzı pis, ağzı yaş, Ağzıaçık, Ağzıkara

7 harfli

ağzıllı, Ağzıpek

Kelime Ara