a-hatası

a-hatası İng. a-error

a-hatası, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', '-', 'h', 'a', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
a-hatası kelimesinin tersten yazılışı ısatah-a diziliminde gösterilir.