A.S.M.

A.S.M.

"Asistent Stage Manager" deyiminin ingiliz dilindeki tiyatrolarda kullanılışı. Sahne Yönetmeni yardımcısı. Bu kısaltma birçok ülkenin tiyatrolarında kullanılmaktadır.


A.S.M., 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', '.', 'S', '.', 'M', '.', şeklindedir.
A.S.M. kelimesinin tersten yazılışı .M.S.A diziliminde gösterilir.