Abel kategorisi

Abel kategorisi İng. Abelian category

Abel kategorisi için benzer kelimeler


Abel kategorisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'b', 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 't', 'e', 'g', 'o', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Abel kategorisi kelimesinin tersten yazılışı isirogetak lebA diziliminde gösterilir.