Abhaz

Abhaz

öz. a. 1. Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk, Abaza. 2. Bu halka mensup olan kimse, Abaza.


Abhaz için benzer kelimeler


Abhaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'b', 'h', 'a', 'z', şeklindedir.
Abhaz kelimesinin tersten yazılışı zahbA diziliminde gösterilir.