Aça

Aça Köken: T.

Cinsiyet: Kız Anne, anne yerinde olan yaşlı kadın.


Aça için benzer kelimeler


Aça, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'ç', 'a', şeklindedir.
Aça kelimesinin tersten yazılışı açA diziliminde gösterilir.