acar

acar Ar. ¤acar

sf. 1. Atılgan. 2. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik: “Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar.” -H. Taner. 3. hlk. Yeni.


acar Fr. Vigourex
acar

1. Yeni. 2. Taze.


acar

1. Kuvvetli, gürbüz, dinç, iriyarı. 2. Şişman, etli, semiz.


acar

1. Cesur, kabadayı, atılgan, gözüpek, yiğit. 2. Çalışkan, becerikli, hamarat. 3. Çevik, enerjik, tezcanlı. 4. Açıkgöz, zeki. 5. Çapkın. 6. İyi, güzel.


acar

1. bk. acır-1. 2. Bir çeşit zehirli ot.


acar

1. Keskin, sert: Bu yıl sirkemiz çok acar oldu. 2. Acımsı: Aldığım peynir acar çıktı.


acar

Şiddetli: İki acar tokat attım.


acar

Öfke, telâş: Babam acarla bir bağırdı.


acar

Damlar toprakla örtülmeden önce tavan direklerinin üzerine konulan ve toprağın aşağı dökülmemesini sağlıyan mısır sapı, geven gibi şeyler.


acar

Peki.


acar

Buruşuk kabuklu, üzeri ince çizgili, boz renkli bir çeşit uzun hıyar.


acar

Gürbüz, güçlü, sağlam, dinç: Ahmet acar bir delikanlıdır.


acar

Yeni, kullanılmamış


Acar

öz. a. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.


Acar Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.Cinsiyet: Kız 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.


Acar

Batman ili, Sason ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Acar

Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Acar

Kilis ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Acar

Mardin ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


acar için benzer kelimeler


acar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'a', 'r', şeklindedir.
acar kelimesinin tersten yazılışı raca diziliminde gösterilir.