acayibat

acayibat İng. anomaly

Anomali.


acayibat için benzer kelimeler


acayibat, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'a', 'y', 'i', 'b', 'a', 't', şeklindedir.
acayibat kelimesinin tersten yazılışı tabiyaca diziliminde gösterilir.