Acem ağzı

Acem ağzı

Doğu Anadolu'da Acem ve Azerî ağzına benzetilerek söylenen bir ezgi biçimi.


Acem ağzı için benzer kelimeler


Acem ağzı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'c', 'e', 'm', ' ', 'a', 'ğ', 'z', 'ı', şeklindedir.
Acem ağzı kelimesinin tersten yazılışı ızğa mecA diziliminde gösterilir.