acemkürdi

acemkürdi Ar. ¤acem + Far. kurd + Ar. -³

a. (acemkürdi:) müz. Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam.


acemkürdi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'e', 'm', 'k', 'ü', 'r', 'd', 'i', şeklindedir.
acemkürdi kelimesinin tersten yazılışı idrükmeca diziliminde gösterilir.