Acetobacter

Acetobacter İng. Acetobacter

Gram negatif kimi zaman Gram değişken, mutlak aerob, katalaz pozitif, oksidaz negatif, hareketli veya hareketsiz, elipsoidal, düz veya hafif kıvrık, çubuk biçiminde bir bakteri cinsi.


Acetobacter, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'c', 'e', 't', 'o', 'b', 'a', 'c', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
Acetobacter kelimesinin tersten yazılışı retcabotecA diziliminde gösterilir.