Acheson kararı

Acheson kararı İng. Acheson resolution Alm. Acheson-Entscheidung Fr. resolution d'Acheson

Acheson kararı için benzer kelimeler


Acheson kararı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'c', 'h', 'e', 's', 'o', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Acheson kararı kelimesinin tersten yazılışı ırarak nosehcA diziliminde gösterilir.