açı koruyan dönüşüm

açı koruyan dönüşüm İng. angle-preserving map

Düzlemden düzleme giden ve her bir açıyı, bu açıya eş bir açıya dönüştüren fonksiyon.


açı koruyan dönüşüm için benzer kelimeler


açı koruyan dönüşüm, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'r', 'u', 'y', 'a', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', şeklindedir.
açı koruyan dönüşüm kelimesinin tersten yazılışı müşünöd nayurok ıça diziliminde gösterilir.