acıcıcık

acıcıcık

Biraz, azıcık, pekaz.


acıcıcık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'c', 'ı', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
acıcıcık kelimesinin tersten yazılışı kıcıcıca diziliminde gösterilir.