acıçiğdem

acıçiğdem

bk. güzçiğdemi.


acıçiğdem için benzer kelimeler


acıçiğdem, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'ç', 'i', 'ğ', 'd', 'e', 'm', şeklindedir.
acıçiğdem kelimesinin tersten yazılışı medğiçıca diziliminde gösterilir.