acicik

acicik

Biraz, azıcık, pekaz.


acicik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'i', 'c', 'i', 'k', şeklindedir.
acicik kelimesinin tersten yazılışı kicica diziliminde gösterilir.