acıcuk

acıcuk

Biraz, azıcık, pekaz.


acıcuk, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'c', 'u', 'k', şeklindedir.
acıcuk kelimesinin tersten yazılışı kucıca diziliminde gösterilir.