Acıdaş

Acıdaş Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Acıya ortak olan, dost.


Acıdaş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'c', 'ı', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
Acıdaş kelimesinin tersten yazılışı şadıcA diziliminde gösterilir.