acığaz

acığaz

Duyduğu sözü, gördüğü olayı sabredemiyerek söyliyen, boşboğaz.


acığaz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'ğ', 'a', 'z', şeklindedir.
acığaz kelimesinin tersten yazılışı zağıca diziliminde gösterilir.