açık eğretileme

açık eğretileme

bk. eğretileme II, 1 a.


açık eğretileme için benzer kelimeler


açık eğretileme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
açık eğretileme kelimesinin tersten yazılışı emeliterğe kıça diziliminde gösterilir.